Internetový predaj zdravotníckych pomôcok

Stredná a východná Európa – absolútna sloboda a žiadna regulácia?

Môže sektor zdravotníckych pomôcok slobodne využívať výhody internetového predaja v strednej a východnej Európe? Alebo sa zdravotnícke pomôcky predávajú výhradne v špecializovaných predajniach? Vzťahuje sa možnosť internetového predaja len na určité typy pomôcok? Alebo je možné na internete ponúkať celú škálu produktov bez ohľadu na ich využitie? To sú len niektoré z otázok, ktoré si kladú výrobcovia zdravotníckych pomôcok, ktorí chcú svoje produkty predávať v strednej a východnej Európe. Vo väčšine krajín tohto regiónu, v ktorých má advokátska kancelária bnt attorneys in CEE zastúpenie, nie je internetový predaj zdravotníckych pomôcok špeciálne regulovaný. V Poľsku je takýto predaj spravidla povolený bez ohľadu na to, či ide o poľskú alebo zahraničnú spoločnosť so sídlom v EÚ. Táto problematika rovnako nie je upravená ani v Českej republike, Bulharsku, Bielorusku či pobaltských krajinách. V Maďarsku sa zdravotnícke pomôcky môžu predávať len v lekárňach.

Asi najprísnejšie pravidlá v tejto oblasti platia na Slovensku. Internetový predaj zdravotníckych pomôcok je definovaný ako predaj zdravotníckych pomôcok na základe elektronickej objednávky prostredníctvom webstránky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok. Výdaj môžu realizovať len slovenské či zahraničné lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok, ktoré sú držiteľmi povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Zákaz internetového predaja sa vzťahuje na aktívne implantovateľné zdravotnícke pomôcky, diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro, zdravotnícke pomôcky III. skupiny a implantovateľné a invazívne zdravotnícke pomôcky na dlhodobé používanie skupín IIa. a IIb. Iné pravidlá však platia, ak zdravotnícke pomôcky uhrádza zdravotná poisťovňa.

V Poľsku sú zdravotnícke pomôcky na lekársky predpis hradené z verejného zdravotného poistenia len v prípade, ak ich vydá lekáreň alebo špecializovaná predajňa so sídlom v Poľsku. V ostatných prípadoch pacient uhrádza plnú cenu bez nároku na náhradu. Internetový predaj liečiv (liekov alebo napr. zdravotníckych pomôcok s obsahom liekov) je zakázaný. V pobaltských krajinách, Bielorusku, Maďarsku, Bulharsku, na Slovensku a v Českej republike musia byť zdravotnícke pomôcky, ktoré sú hradené zo zdravotného poistenia, rovnako vydané v lekárni alebo inej špecializovanej predajni.

Čo teda prináša v tejto oblasti nová smernica o zdravotníckych pomôckach? Takmer nič. Vyzerá síce veľmi komplexne a upravuje všetky aspekty zdravotníckych pomôcok vrátane povinností distribútorov, nerozlišuje však medzi pomôckami predávanými na internete a tými, ktoré sú predávané v riadnych obchodoch či lekárňach. Slová „online“ alebo „internet“ v texte smernice nie sú vôbec spomenuté.

Zhrnutie:
Internetový predaj zdravotníckych pomôcok zostáva oblasťou, ktorá nie je v európskej legislatíve upravená. Potenciálne obmedzenia predaja zdravotníckych pomôcok formou elektronickej komunikácie nájdeme len v lokálnych právnych úpravách.

S určitými výnimkami, a s výnimkou zdravotníckych pomôcok uhrádzaných zo zdravotného poistenia, je internetový predaj povolený bez obmedzenia v Poľsku, pobaltských krajinách, Bielorusku, Maďarsku, Bulharsku a v Českej republike, a na Slovensku platí prísnejší režim.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.