Slovensko: Na základe priaznivej epidemiologickej situácie sa od 20. mája uvoľňujú opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19

Dlho očakávaná 4. fáza na Slovensku so sebou prináša otvorené nákupné centrá a dobrovoľné nosenie rúšok v exteriéri. 

  • Všetky otvorené prevádzky, vrátane tých v obchodných centrách, budú môcť mať vo svojich priestoroch viac zákazníkov, vyžadovaných 25 m2 sa mení na 15 m2 na zákazníka.

  • Bude umožnené stravovanie aj v interiéri prevádzok, vrátane hotelových reštaurácií, za dodržania rovnakých podmienok, aké v súčasnosti platia na vonkajších terasách.

  • Otváracie hodiny prevádzok verejného stravovania bude možné predĺžiť do 22:00.

  • Otvoriť budú môcť aj tetovacie štúdiá a tiež prevádzky poskytujúce nastreľovanie náušníc, piercing, permanentný make-up.

  • Bude možné otvoriť vnútorné priestory turistických atrakcií okrem vnútorných priestorov ZOO a botanických záhrad.

  • Bude možná prevádzka kín, divadiel či organizácia hromadných podujatí s maximálnym počtom ľudí 100.

  • Organizovanie valných zhromaždení či snemov bude možné organizovať bez obmedzenia počtu zúčastnených.

  • Vnútorné plavárne a športoviská môžu otvoriť, ale len pre športové kluby. Vonkajšie športoviská budú môcť fungovať bez ohľadu na druh športu, no bez použitia šatní a prítomnosti obecenstva, toalety budú sprístupnené.

  • Sanitárny deň v nedeľu pre prevádzky zostáva zachovaný, rovnako ako aj vyhradený nákupný čas pre seniorov od pondelka do piatka v čase od 9:00 do 11:00 v potravinách a drogériách.

Od prvého júna sa otvoria všetky škôlky, vrátane špeciálnych, pričom jednu triedu môže súčasne najviac 15 detí. Návrat do výchovno-vzdelávacích zariadení bude dobrovoľný, rodičia sa môžu rozhodnúť, že dieťa nechajú naďalej doma.

Naďalej platí povinné nosenie rúšok v interiéroch. V exteriéri nebude potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti päť metrov a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti.

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.