Slovensko: Novinky v Zákonníku práce, ktoré sa dotknú každého zamestnávateľa

Rozsiahla informačná povinnosť zamestnávateľa a ďalšie dôležité zmeny od 1.11.2022.

Cieľom novely Zákonníka práce je primárne implementácia dvoch európskych smerníc (č. 2019/1152 a č. 2019/1158).

Touto novelou sa do Zákonníka práce zavádza mnoho zmien, avšak tou najdôležitejšou sú nové informačné povinnosti zamestnávateľa, ktoré musia byť splnené v pomerne širokom rozsahu. Zamestnávateľ je po novom povinný poskytnúť zamestnancovi písomné informácie o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania. Nové požiadavky zákona sú tak rozsiahle, že ich aktuálne určite neobsahuje žiadna pracovná zmluva. Táto novela má preto dopad na každého jedného zamestnávateľa.

Zamestnávatelia si budú od novembra môcť vybrať, či so zamestnancom uzatvoria rozsiahlejšiu pracovnú zmluvu alebo mu poskytnú relatívne komplexnú písomnú informáciu, v ktorej nájdu zákonom požadované informácie. Otázkou zostáva, či uzatvorenie komplexnej pracovnej zmluvy alebo poskytnutie rozsiahlej písomnej informácie zabezpečí, že sa pracovný pomer skutočne stane transparentnejším a predvídateľnejším, čo bolo primárnym cieľom európskeho legislatívca.

Digitálni nomádi už aj na Slovensku?

Druhá veľká zmena prináša možnosť určenia miesta výkonu práce samotným zamestnancom. Čo to v praxi znamená? Napríklad aj to, že zamestnanec má právo vybrať si miesto výkonu práce aj mimo územia Slovenskej republiky. S tým sú samozrejme spojené určité riziká pre zamestnávateľa týkajúce sa sociálneho zabezpečenia, daní a mnohých iných oblastí.

Nové práva odborov

Odbory sú po novom oprávnené primeraným spôsobom kontaktovať zamestnancov s cieľom ponúknuť im členstvo a tiež primeraným spôsobom zamestnancov informovať o svojej činnosti. Spôsob oslovenia a informovania zamestnancov o činnosti odborov má primárne vychádzať z dohody sociálnych partnerov. Ak sa partneri nedohodnú, zamestnávateľ bude povinný písomne informovať zamestnancov o existencii lokálnej odborovej organizácie sám, a to v rozsahu určenom zákonom.

Okrem vyššie uvedeného novela prináša aj nasledovné:

  • zmeny týkajúce sa doručovania písomností poštou (úložná lehota najmenej 10 dní);
  • možnosť doručiť vyššie spomínané písomné informácie aj e-mailom;
  • zmeny súvisiace s ukončovaním pracovného pomeru;
  • rovnakú ochranu otca na otcovskej dovolenke ako v prípade matky na materskej dovolenke;
  • a iné.

Zdroj:

  1. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce

Odoberať Newsletter

Stlačením 'Odoberať' súhlasíte s Podmienkami spracovania osobných údajov.