Profile
Senior Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
Právo obchodných spoločností, M&A, Joint Ventures, NEHNUTEĽNOSTI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Nákup a predaj, Planning & zoning, land use and building regulations, Environmentálne právo, Green Field Investície, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Reštrukturalizácia realitných projektov, Energetické inštalácie, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Krízový Manažment, Financovanie majetku, Bankovníctvo a financie, Právo kapitálového trhu, Dohľad nad finančným trhom (finance regulatory), Finančná reštrukturalizácia a refinancovanie, Fondy, Poistenie, Investičné služby, Financovanie projektov, Medzinárodné a európske právo, Preprava a logistika, Obchodné zmluvy

„Covid-19 & Commercial Leases, A Tour Around the Globe“, A Comparative eGuide, florent, 2020 (article on Slovakia)
„Maneuvering in lease agreements“ in Connection magazine, January/February 2014
„Gefallen Ihnen unsere Räumlichkeiten? Kaufen Sie sie“ in Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer, 02/2014
„Is the exercise of a share pledge (im)possible?“ ini Connection magazine, March/April 2013
„Common clauses and stipulations in loan agreements“ in Connection magazine, January/February 2012
„Prišli ste o vlastníctvo nehnuteľnosti kvôli chybám z minulosti?“ in Eurobiznis, 11/2011
„Der Immobilienerwerb durch Ausländer in der Slowakei“ in BFAI, 2007

Slovensko

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
University of Regensburg, Germany (LL.M.)

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Články
Acquisition in Slovak Real Estate Law – NEW RULES!
Acquisition in Slovak Real Estate Law - NEW RULES!
Nové pravidlá pre garážové stojiská v bytových domoch
Nové pravidlá pre garážové stojiská v bytových domoch
Nové pravidlá pri nahliadaní do katastra nehnuteľností.
Nové pravidlá pri nahliadaní do katastra nehnuteľností.
Handling the payment of the purchase price in real estate transactions
Handling the payment of the purchase price in real estate transactions
Maneuvering in lease agreements
Maneuvering in lease agreements