Profile
Senior Associate
Anglický, Nemecký, Maďarský
Právo obchodných spoločností, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Verejné obstarávanie a PPP projekty
Maďarsko

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar
Friedrich-Schiller-Universität Jena (LL.M.)

Budapesti Ügyvédi Kamara