Profile
Senior Associate
Anglický, Nemecký, Rumunský
Privatizácia, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, Zriadenie zabezpečenia, Zastupovanie veriteľov v insolvenčných konaniach, Reštrukturalizácia dlhu pred úpadkom, Zákonné povinnosti orgánov spoločnosti a spoločníkov v krízovej situácii, Správa majetku, Spoločná zodpovednosť, Predpoklady a riziká de-facto správy, NEHNUTEĽNOSTI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Nákup a predaj, Planning & zoning, land use and building regulations, Green Field Investície, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Reštrukturalizácia realitných projektov, Energetické inštalácie, RIEŠENIE SPOROV, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Mediácia a iné formy alternatívneho riešenia sporov, Krízový Manažment, Iné regulované odvetvia, Preprava a logistika, Obchodné zmluvy
Rumunsko