Profile
Associate
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, Súťažné a protimonopolné právo, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, Zabezpečenie práv veriteľov pred konkurzom, NEHNUTEĽNOSTI, RIEŠENIE SPOROV, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, PRACOVNÉ PRÁVO, Bankovníctvo a financie, Obchodné zmluvy
Anglický, Rumunský
Rumunsko
Články
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects
Romania: Romania encourages development of renewable energy projects