Profile
Junior Associate
PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ a M&A, KONKURZ A REŠTRUKTURALIZÁCIA, NEHNUTEĽNOSTI
Anglický, Maďarský, Španielsky, Serbo-Croatian
Maďarsko
Články
New insolvency prevention tool now in force in Hungary, too
New insolvency prevention tool now in force in Hungary, too
New insolvency prevention tool now in force in Hungary, too
New insolvency prevention tool now in force in Hungary, too