Profile
Associate
Anglický, Nemecký, Poľský
NEHNUTEĽNOSTI, Nákup a predaj, Environmentálne právo, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami
Poľsko

University of Warsaw, Poland (MA)

Literature
Foreign languages
Sports

Články
Revolution in leases of residential real estate
Revolution in leases of residential real estate