Profile
Associate
Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Ochrana osobných údajov, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami
Anglický, Nemecký, Poľský
Poľsko

University of Warsaw, Poland (M.A. in Law)

Literature
Foreign languages
Sports

Články
Remote working will be permanently introduced into the Labour Code
Remote working will be permanently introduced into the Labour Code
Webinar: How to hire Ukrainian refugees in Poland?
Webinar: How to hire Ukrainian refugees in Poland?
New year – important new changes in consumer protection and labour law
New year – important new changes in consumer protection and labour law
New rules for VAT deduction
New rules for VAT deduction
Split payment: new solutions to VAT for entrepreneurs?
Split payment: new solutions to VAT for entrepreneurs?
Important changes to Polish labour law
Important changes to Polish labour law
New rules for VAT deduction
New rules for VAT deduction