Profile
Senior Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
Právo obchodných spoločností, Zriadenie zabezpečenia, NEHNUTEĽNOSTI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Nákup a predaj, Planning & zoning, land use and building regulations, Green Field Investície, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Reštrukturalizácia realitných projektov, Tuzemská arbitráž, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Finančná reštrukturalizácia a refinancovanie, Financovanie projektov, Obchodné zmluvy

„Covid-19 & Commercial Leases, A Tour Around the Globe“, A Comparative eGuide, florent, 2020 (article on Slovakia)
Getting the Deal Through, State Aid, 2014
„Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in der Slowakischen Republik“ in Erstes Buch der CBBL: Immobilienfinanzierung und Kreditsicherheiten in ausgewählten europäischen Ländern, 2016

Slovensko

Comenius University in Bratislava, Slovakia, Faculty of Law (Mgr.)
Comenius University in Bratislava, Slovakia, Faculty of Arts, Translation and Interpretation Studies, English and German (Mgr.)

AIJA (International Association of Young Lawyers)
Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Články
Nový poplatok za stavebné povolenie
Nový poplatok za stavebné povolenie
K (ne)možnosti zmluvnej limitácie náhrady škody podľa slovenského práva
K (ne)možnosti zmluvnej limitácie náhrady škody podľa slovenského práva
Bez súhlasu všetkých spoluvlastníkov to nepôjde.
Bez súhlasu všetkých spoluvlastníkov to nepôjde.
Dôraz na posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Dôraz na posudzovanie vplyvov na životné prostredie