Profile
Senior Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
NEHNUTEĽNOSTI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Nákup a predaj, Planning & zoning, land use and building regulations, Environmentálne právo, Green Field Investície, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Pracovnoprávne spory, Zdravotníctvo, Medicínsky priemysel, Farmaceutický priemysel, Medicínske produkty, Výživové doplnky, Potravinársky priemysel, Financovanie projektov, Obchodné zmluvy

„Rechte der Vertragsparteien bei der Mietbeendigung“ in Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer, 11/2013,

„Eigentumsvorbehalt weltweit“ – Rechtliche Praxis in 32 Ländern, CBBL Cross Border Business Law AG, Slowakei, 07/2022

 

Slovensko

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
University of Regensburg, Germany

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)

Články
Slovensko: Povinnosti vlastníka pozemku s environmentálnou záťažou
Slovensko: Povinnosti vlastníka pozemku s environmentálnou záťažou
Slovensko: Úspech v spore týkajúcom sa šikanózneho konania
Slovensko: Úspech v spore týkajúcom sa šikanózneho konania
Slovensko: Štátna pomoc na podporu zamestnávateľov v skratke
Slovensko: Štátna pomoc na podporu zamestnávateľov v skratke
Slovensko: Neplatenie nájomného v čase korona krízy
Slovensko: Neplatenie nájomného v čase korona krízy
Slovensko: Podpora zamestnávateľov v čase mimoriadnej situácie
Slovensko: Podpora zamestnávateľov v čase mimoriadnej situácie
Real Estate Investments in Slovakia after Brexit
Real Estate Investments in Slovakia after Brexit