Profile
Associate
Anglický, Nemecký, Slovenský
NEHNUTEĽNOSTI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Nákup a predaj, Construction contracts, Planning & zoning, land use and building regulations, Environmentálne právo, Green Field Investície, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Zastupovanie v Súdnych Sporoch, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Pracovnoprávne spory, Zdravotníctvo, Medicínsky priemysel, Farmaceutický priemysel, Medicínske produkty, Výživové doplnky, Potravinársky priemysel, Financovanie projektov, Obchodné zmluvy

„Rechte der Vertragsparteien bei der Mietbeendigung“ in Fachnewsletter der Deutsch-Slowakischen Industrie– und Handelskammer, 11/2013

Slovensko

Comenius University in Bratislava, Slovakia (Mgr.)
University of Regensburg, Germany

Slovenská advokátska komora (Slovak Bar Association)