Profile
Partner
NEHNUTEĽNOSTI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Nákup a predaj, Planning & zoning, land use and building regulations, Infraštruktúra, Správa Nehnuteľností & Prenájom, Reštrukturalizácia realitných projektov, PRACOVNÉ PRÁVO, Podnikateľské aktivity a vysielanie zamestnancov do zahraničia, Employment contracts, remuneration and retirement benefits, Kolektívne vyjednávanie, Termination of employment, mass redundancies, Pracovnoprávne spory, Prechod práv a povinností zamestnancov v súvislosti s M&A transakciami
Anglický, Rumunský
Rumunsko
Články
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert
Romania: Teleworking during the state of alert