Профиль
Associated Partner
Английский, Немецкий, Польский
БАНКРОТСТВО И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ, Реструктуризация долгов до начала процедур банкротства, РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, Международный арбитраж, Внутригосударственный Арбитраж, Представление интересов в суде, Медиация и иные альтернативные способы разрешения споров, Управление рисками и конфликтами

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, C.H. Beck 2011;
Przejęcie spółki publicznej a ochrona informacji poufnych, Gazeta Finansowa 22.10.2010;
Nie przegap terminów i bonifikaty, Rzeczpospolita 1.03.2010;
Jakie jest ryzyko kupienia mieszkania bez przeniesienia własności? Rzeczpospolita 16.11.2009
Prawo budowlane czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, Rzeczpospolita 27.06.2009
Odpowiadasz za długi poprzedniego właściciela, Rzeczpospolita 10.03.2008
„Roszczenia niemieckie” w świetle prawa międzynarodowego, Przegląd Prawniczy Uniwerstytetu Warszawskiego, Numer 3, 2006;

Польша

University of Warsaw (MA), Humboldt University of Berlin

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (Circuit Chamber of Legal Counsel in Warsaw)

Martial Arts
Ballroom Dance

Статьи
Poland: Business disputes to be resolved within six months
Poland: Business disputes to be resolved within six months
Poland: Business disputes to be resolved within six months
Poland: Business disputes to be resolved within six months