Профиль
Associated Partner
Английский, Немецкий, Польский
Корпоративная практика, Международный арбитраж, Финансовое регулирование, Сопровождение инвестиций

Konstytucja III RP w tezach orzeczniczych Trybunału Konstytucyjnego i wybranych sądów, C.H. Beck 2011;
Przejęcie spółki publicznej a ochrona informacji poufnych, Gazeta Finansowa 22.10.2010;
Nie przegap terminów i bonifikaty, Rzeczpospolita 1.03.2010;
Jakie jest ryzyko kupienia mieszkania bez przeniesienia własności? Rzeczpospolita 16.11.2009
Prawo budowlane czeka na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, Rzeczpospolita 27.06.2009
Odpowiadasz za długi poprzedniego właściciela, Rzeczpospolita 10.03.2008
„Roszczenia niemieckie” w świetle prawa międzynarodowego, Przegląd Prawniczy Uniwerstytetu Warszawskiego, Numer 3, 2006;

Польша

University of Warsaw (MA), Humboldt University of Berlin

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie (Circuit Chamber of Legal Counsel in Warsaw)

Martial Arts
Ballroom Dance

Статьи
Constitutional crisis in Poland
Constitutional crisis in Poland
Poland: Business disputes to be resolved within six months
Poland: Business disputes to be resolved within six months
Unlawful court rulings over the past 20 years may be challenged
Unlawful court rulings over the past 20 years may be challenged
Constitutional crisis in Poland
Constitutional crisis in Poland