România: Noi măsuri de control al investițiilor străine în companiile românești

Pentru motive de securitate și ordine publică, investitorii străini non-UE trebuie să obțină autorizație pentru investițiile în România

Investitorii străini sunt persoanele care au realizat sau intenționează să realizeze o investiție în România. Aceștia pot fi:

1. persoane fizice care nu sunt cetățeni ai unui stat UE;

2. persoane juridice al căror sediu se află în afara UE;

3. persoane juridice al căror sediu se află într-un stat UE, dar în cadrul cărora este exercitat controlul de către una dintre persoanele de la 1. sau 2. sau de către o entitate fără personalitate juridică înregistrată într‑un stat din afara UE;

4. administratori fiduciari ai unor entități fără personalitate juridică, când aceștia se încadrează la punctele 1. sau 2. sau când entitatea este înregistrată într-un stat din afara UE.

Investiția străină directă creează sau menține o legătură între investitor și întreprinderea în care se investește și îi permite acestuia să exercite control asupra întreprinderii.

Investiția nouă are ca obiect fie extinderea capacității/ diversificarea/ schimbarea fundamentală a producției unei întreprinderi existente, fie demararea activității uneia noi.

Necesită autorizare investițiile care:

a) au obiectul într-unul dintre următoarele domenii de activitate: securitatea cetățeanului și a colectivității, a frontierelor, energetică, a transporturilor, a sistemelor de aprovizionare cu resurse vitale, a infrastructurii critice, a sistemelor informatice și de comunicații, a activității financiare, fiscale, bancare și de asigurări, a producerii și circulației armamentului, munițiilor, explozibililor, substanțelor toxice, industrială, protecția împotriva dezastrelor, a agriculturii și a mediului înconjurător, a operațiunilor de privatizare a întreprinderilor cu capital de stat

și

b) au o valoare de peste 2 000 000 EUR.

Prin excepție, investițiile care prezintă risc pentru securitatea și ordinea publică necesită autorizație chiar dacă nu depășesc valoarea amintită.

Totodată, la constituirea unei întreprinderi noi autorizarea nu va fi necesară decât în momentul realizării propriu-zise a investiției, și nu la momentul constituirii.

Constituie contravenții:

a) furnizarea cu intenție de informații inexacte, incomplete sau eronate;

b) punerea în aplicare, cu intenție sau din neglijență, a unei investiții neautorizate sau cu încălcarea angajamentelor asumate.

Faptele se sancționează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală mondială din anul financiar anterior sancționării. În cazul întreprinderilor noi ce nu au înregistrat cifră de afaceri, amenda va fi cuprinsă între 10 000 000-50 000 000 lei.

Sursa:

– Regulamentul (UE) 2019/452 de stabilire a unui cadru pentru examinarea investițiilor străine directe în Uniune;

– Ordonanța de Urgență nr. 46/2022;

– Legea concurenței nr. 21/1996;

– Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 73/2012.

 

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale