România: Modificări privind detașarea salariaților pe teritoriul României

Modificarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României.

Prin modificările aduse Normelor metodologice privind detașarea salariaților (Normele), au fost aduse completări dispozițiilor referitoare la cooperarea administrativă, evaluarea riscurilor cauzate de nerespectarea prevederilor privind detașarea salariaților, a fost modificat termenul de notificare și a fost reglementată procedura de prelungire a perioadei de detașare și situația în care salariatul detașat își desfășoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru.

În materia cooperării administrative, în vederea obținerii și transmiterii documentelor privind activitatea salariaților către autoritatea solicitantă, Inspecția Muncii va solicita inspectoratelor teritoriale de muncă efectuarea de verificări și controale pentru identificarea oricărei nerespectări sau oricăror abuzuri privind detașarea transnațională, inclusiv cazurile de muncă nedeclarată și de activitate independentă fictivă.

Termenul de notificare a detașării transnaționale a fost modificat. Notificarea va fi transmisă inspectoratului teritorial de muncă cel târziu anterior începerii activității și orice modificare care intervine în cursul detașării va fi notificată cel târziu în ziua producerii modificării.

Prin introducerea art. 71 a fost reglementată procedura de prelungire a perioadei de detașare, iar modelul notificării a fost introdus în Anexa nr. 2 la Norme.

Un criteriu suplimentar de evaluare a riscurilor cauzate de nerespectarea prevederilor privind detașarea salariaților a fost introdus. În scopul evaluării riscurilor, Inspecția Muncii sau inspectoratul teritorial de muncă va avea în vedere și alte surse de informare media cu care intră în contact sau de care ia cunoștință.

Totodată, a fost reglementată situația în care salariatul detașat își desfășoară activitatea pe teritoriul unui alt stat membru. În acest caz, salariatul este considerat a fi detașat de către agentul de muncă temporară care a pus la dispoziție salariatul, iar întreprinderea utilizatoare este obligată să informeze agentul de muncă temporară cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activității pe teritoriul unui alt stat membru și de a notifica inspectoratul teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară detașării salariatului.

Echipa bnt România vă stă la dispoziție pentru informații suplimentare, asistență în implementarea noilor prevederi legale, precum și în redactarea documentelor necesare în acest sens.

Sursa:

Hotărârea Guvernului nr. 654/2021 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale pe teritoriul României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2017.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale