România: Noi facilități fiscale pentru angajați și angajatori

Angajatorii pot acorda sume de bani angajaților pentru telemuncă și pentru educația copiilor sub șapte ani

Începând cu anul 2021, angajatorii din România pot să acorde sume de bani angajaților  pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfășurării activității în regim de telemuncă, precum și pentru acoperirea costurilor generate de educația timpurie a copiilor acestora.

Prin contractul de muncă sau prin regulamentul intern și în limita unui plafon lunar de 400 de lei (aproximativ 82 EUR) corespunzător numărului de zile din lună în care angajatul își desfășoară activitatea în regim de telemuncă, angajatorii pot stabili acordarea unor sume de bani pentru susținerea cheltuielilor cu utilitățile locului în care angajații își desfășoară activitatea. Din sumele primite, angajații vor putea acoperi costuri precum electricitatea, încălzirea, apa sau abonamentul de date, dar și achiziția unor echipamente de birou sau chiar mobilier necesar desfășurării activității. De menționat este faptul că aceste sume vor putea fi acordate fără necesitatea prezentării unor documente justificative din partea angajaților beneficiari.

Cheltuielile astfel suportate de angajator sunt, potrivit noilor dispoziții legale, cheltuieli deductibile pentru determinarea rezultatului fiscal.

De asemenea, angajatorii vor putea oferi o sumă lunară angajaților pentru acoperirea costurilor cu unitățile de educație timpurie în care sunt înscriși unul sau mai mulți copii ai acestora. Prin educație timpurie  se înțelege acea componentă a sistemului național de învățământ preuniversitar formată din nivelul antepreșcolar (o – 3 ani) și învățământul preșcolar (3 – 6 ani). Suma maximă care poate fi acordată de către angajatori este de 1 500 lei/lună (aproximativ 308 EUR) pentru fiecare copil al angajatului. Cu toate acestea, suma va putea fi oferită doar ținând cont de cheltuielile efectiv realizate de către angajat.  

Societățile care vor efectua cheltuieli cu educația timpurie vor putea scădea costurile din impozitul pe profit datorat, iar în cazul în care suma depășește impozitul pe profit, diferența va putea fi scăzută, în ordine, din impozitul pe salarii, din TVA-ul datorat și, în final, din accizele datorate de către societate. 

De asemenea, din punctul de vedere al angajaților, este important de reținut că aceste sume nu sunt considerate ca fiind venituri impozabile, iar acordarea lor nu este cuprinsă în baza lunară de calcul a contribuțiilor de asigurări sociale.

Sursa:  

Legea nr. 296/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

 

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale