România: Ample modificări ale legislației fiscale din România

Modificări ale Codului Fiscal și ale Codului de Procedură fiscală prin două legi organice

Atât Codul Fiscal, cât şi Codul de Procedură Fiscală au avut parte de modificări ample prin intrarea în vigoare a două legi organice. Cea mai mare parte a modificărilor produc efecte începând cu 1 Ianuarie 2021. În următoarele rânduri se regăsesc enumerate câteva dintre noile reglementări:

 

§ Termenul limită pentru depunerea declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice devine 25 mai. Anterior acestei modificări termenul limită era data de 15 martie;

§ Angajatorii nu vor mai datora impozit pe venit şi contribuţii sociale pentru sumele de bani acordate angajaţilor care desfăşoară activităţi în regim de telemuncă şi cele necesare pentru testarea epidemiologică şi vaccinarea angajaţilor. Acestea au fost incluse în categoria veniturilor neimpozabile;

§ A fost implementată măsura consolidării fiscale în domeniul impozitului pe profit. Societăţile se vor putea grupa din punct de vedere fiscal pentru a compensa profitul cu pierderea. Impozitul urmează a fi plătit doar pentru diferenţa astfel rezultată;

§ Condiţiile pentru deducerea pierderilor din creanţele neîncasate au fost îmbunătăţite. Este vorba despre ajustările pentru deprecierea creanţelor, care au devenit integral deductibile. Anterior modificării, exista un prag de 30% pentru deducerea acestora;

§ Tichetele cadou acordate de societăţi altor beneficiari decât proprii salariaţi au fost catalogate ca fiind venituri din alte surse. Pentru acestea se va plăti numai impozitul pe profit de 10%, nu şi alte contribuţii sociale;

§ Scutirea de impozit a profitului reinvestit devine incompatibilă cu scăderea din impozitul pe profit a valorii caselor de marcat cu jurnal electronic. Noua reglementare interzice în mod expres cumularea celor două facilităţi fiscale;

§ Au fost reglementate noi cauze de nulitate a actelor organelor de control fiscal. Printre altele, va fi sancţionată neluarea în considerare a hotărârilor judecătoreşti ce privesc situaţii similare cu cea pentru care a fost sancţionat contribuabilul precum şi nerespectarea indicaţiilor organului de soluţionarea a contestaţiei la refacerea inspecţiei fiscale.

 

În cea mai mare parte, noile reglementări sunt favorabile contribuabililor şi vin să tempereze din rigiditatea prevederilor fiscale naţionale.

 

Sursa:

Legea 227/2015  – Codul Fiscal

Legea 207/2015 – Codul de Procedură Fiscală

 

 

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale