România: Informare privind procedura de calcul, încasare și plată a impozitului datorat pentru vânzarea terenurilor agricole situate în extravilan

Prin intermediul prezentului material informativ dorim să vă informăm că la data de 2 februarie 2023 a fost publicat în Monitorul Oficial Ordinul 396/2022 al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale („Ordinul), prin intermediul căruia se aprobă „Procedura privind calculul, încasarea și plata impozitului, precum și obligațiile declarative stabilite în condițiile art. 42 din Legea nr. 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării terenurilor agricole situate în extravilan” („Procedura”)

Prin intermediul actului normativ prevăzut mai sus se stabilește modalitatea de calcul și de plată a impozitului de 80% aplicat asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor agricole de la data vânzării și cea de la data cumpărării, astfel cum acest impozit este reglementat de art. 42 din Legea nr. 17/2014.

Astfel, în cazul înstrăinării, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan înainte de împlinirea a 8 ani de la cumpărare, impozitul se calculează și se încasează de către notarul public înainte de autentificarea actului notarial de  vânzare. Ulterior încasării impozitului, notarul public va avea obligația declarării acestui impozit ca venit la bugetul de stat, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost încasat.

Impozitul va putea fi plătit de către contribuabil fie la sediul biroului notarului public, înainte de autentificarea actului notarial, fie prin virament bancar, în contul biroului notarial, urmând ca documentul de plată a impozitului să se menționeze de către notarul public în încheierea de autentificarea a actului de vânzare.

Totodată, Procedura precizează că impozitul de 80% nu va fi perceput în cazul înstrăinării prin vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, care au fost dobândite prin moștenire, partaj sau alte asemenea acte de dobândire, cu excepția contractului de vânzare.

În situația prevăzută de art. 42 alin. (2) din Legea nr. 17/2014, a înstrăinării pachetului de control asupra unei persoane juridice înainte de împlinirea a 8 ani de la momentul dobândirii terenurilor deținute de persoana juridică, persoana fizică și/sau juridică care înstrăinează pachetul de control va plăti impozitul de 80% aplicat asupra diferenței pozitive dintre valoarea terenurilor existentă la momentul înstrăinării pachetului de control și cea de la momentul dobândirii terenurilor. Aceste valori vor fi determinate potrivit valorii orientative stabilite prin expertiza întocmită de camera notarilor publici sau a valorii minime stabilite prin intermediul studiului de piață realizat de camerele notarilor publici, după caz.

În cazul în care persoana juridică deține mai multe terenuri agricole situate în extravilan, impozitul de 80% se va aplica asupra valorii totale a diferențelor pozitive aferente terenurilor, fără a se lua în calcul diferențele negative de valoare ale acestor terenuri.

În acest caz, contribuabilul va avea obligația declarării venitului obținut în cel mult 10 zile de la data transferului dreptului de proprietate asupra pachetului de control.

Declararea impozitului datorat se va face în temeiul actului juridic prin care a avut loc înstrăinarea, prin completarea declarației pusă la dispoziție în acest sens de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Modelul și conținutul acestei declarații urmează să fie aprobat prin intermediul unui ordin al președintelui ANAF.

Plata propriu-zisă a impozitului datorat în acest caz se va face în cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere emise în acest sens de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

În concluzie, prin adoptarea acestui Ordin se reglementează procedura de calcul și de plată a impozitului prevăzut de Legea nr. 17/2014, eliminându-se astfel, parțial, blocajul legislativ privind înstrăinarea, înainte de împlinirea a 8 ani de la data dobândirii, a terenuri agricole situate în extravilan, urmând ca acesta să fie complet eliminat la momentul publicării ordinului președintelui ANAF menționat mai sus.

Sperăm că informațiile din cuprinsului prezentei informări vă sunt de folos, iar pentru orice alte întrebări sau clarificări suplimentare cu privire la această procedură, echipa bnt attorneys in CEE | Romania vă stă în continuare la dispoziție.

Abonare la știri

Prin tastarea 'Abonare' sunteți de acord cu condițiile noastre de prelucrare a datelor personale