Profil
Partener
Engleză, Franceză, Română
Corporate, IMOBILIAR, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, SOLUȚIONAREA LITIGIILOR, Arbitraj Intern, Achiziții Publice Și PPP, Contracte Comerciale
România
Articole
Romania: Executarea scrisorii de garanție bancară în cazul neexecutării obligației de plată a chiriei pe perioada stării de urgență
Romania: Executarea scrisorii de garanție bancară în cazul neexecutării obligației de plată a chiriei pe perioada stării de urgență
Romania: Force majeure overview in the Covid-19 context
Romania: Force majeure overview in the Covid-19 context