Zawieszenie wymogu stosowania pensji minimalnej przy tranzycie miedzynarodowym

Niemcy: Niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych zawiesiło obecnie stosowanie pensji minimalnej w zakresie wyłącznie tranzytowego transportu przez terytorium Niemiec.

W sporze dotyczącym stosowania minimalnego wynagrodzenia dla zagranicznych kierowców ciężarówek, którzy przekraczają Niemcy w ramach transportu tranzytowego, niemiecki rząd daje za wygraną. Niemieckie Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych ogłosiło zawieszenie – na chwilę obecną – obowiązku zapłaty minimalnego wynagrodzenia dla kierowców ciężarówek, którzy zaledwie przejeżdżają przez Niemcy w ramach przewozów tranzytowych. Rząd w ten sposób zareagował na skargi państw sąsiednich, w tym zwłaszcza Polski i Czech.

Zawieszenie nie ma zastosowania do transportu dostaw, które zostały załadowane lub rozładowane w Niemczech. Do nich wciąż stosuje się przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia.

Decyzja rządu ma zastosowanie do momentu, gdy Komisja Europejska dokona ponownej oceny tej kwestii. Wyników tej oceny można się spodziewać pomiędzy kwietniem a czerwcem 2015 roku.

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych