Przyszłość farm wiatrowych w Polsce

Nowe przepisy dotyczące inwestycji w zakresie farm wiatrowych ograniczają ich budowę

Wkrótce wchodzi w życie nowa ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Nowe przepisy dopuszczają lokalizację farmy wiatrowej wyłącznie w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Problem w tym, że w Polsce uchwalenie tych planów wciąż jest raczej wyjątkiem. Wynika to głównie z kosztów związanych z ich opracowaniem oraz długotrwałym procesem uchwalania. Obecnie tylko ok. 30% powierzchni Polski jest objęta takimi planami.

Istotna zmiana w budowie farm wiatrowych dotyczy dopuszczalnej odległości, w której mogą być one lokalizowane. Odległość ta będzie musiała wynosić minimum dziesięciokrotność wysokości farmy wiatrowej z uwzględnieniem wirnika z łopatami. Przykładowo – turbina o wysokości 200 metrów będzie mogła być wybudowana w odległości minimum 2 kilometrów od innych zabudowań lub lasów. Przepisy polskie różnią się zatem od analogicznych norm w innych państwach europejskich, gdzie ta odległość jest mniejsza i powiązana z normami dotyczącymi generowanego hałasu.

Innym problemem, który wiąże się z nowymi przepisami jest sposób obliczania podatku od nieruchomości przez gminy.
W chwili obecnej nie jest jasne, czy podatek ten powinien być naliczany od całości farm wiatrowych, czy tylko od ich części budowlanej – czyli ich fundamentów i masztów (które stanowią ok. 30% wartości inwestycji). Zmiana sposobu naliczania tego podatku może mieć wpływ na zwiększenie kosztów wytwarzania tej energii.

Szacuje się, że do budżetu państwa wpływa ok. 600 milionów złotych z tytułu podatków od elektrowni wiatrowych. Same gminy, w których znajdują się turbiny osiągają z tego tytułu wpływy na poziomie średnio ok. 1 miliona złotych rocznie. Zmiany mają wprawdzie doprowadzić do wzrostu tych przychodów, jednak prawdopodobnie w dłuższej perspektywie czasowej spowodują ich obniżenie, jeśli obciążenia podatkowe doprowadzą do zmniejszenia liczby nowych inwestycji w farmy wiatrowe.

Nie sposób pominąć krytycznych ocen, zgodnie z którymi polskie przepisy naruszają przepisy unijne, poprzez wprowadzenie regulacji na polskim rynku źródeł odnawialnych, które nie są adekwatne i konieczne. Należy również zaznaczyć, że w 2020 r. minimum 15% zużytej w Polsce energii powinno pochodzić z odnawialnych źródeł energii.

W 2015 roku rynek wiatrowy w Polsce w zakresie dynamiki jego rozwoju wypadał gorzej tylko w porównaniu z rynkiem niemieckim. Sektor wiatrowy w Polsce zatrudnia ponad osiem tysięcy osób, a jego wkład do budżetu w postaci podatku to ok. 600 milionów złotych rocznie.

 

Źródło: Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 961)

 

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych