Profile
Senior Associate
Angielski, Niemiecki, Rumuński
Prywatyzacja, UPADŁOŚĆ I RESTRUKTURYZACJA, Ochrona praw pożyczkodawcy przed upadłością pożyczkobiorcy, Zabezpieczenia odporne na upadłość, Reprezentacja pożyczkodawców w postępowaniu upadłościowym, Restrukturyzacja zobowiązań, Prawne obowiązki organów i wspólników spółki w kryzysie, Ochrona kapitału, Odpowiedzialność solidarna w ramach grupy kapitałowej, Podmioty faktycznie zarządzające-cechy i ryzyka, NIERUCHOMOŚCI, Commercial, manufacturing and service industry real estate users, Private equity, institutional investors and funds, Kupno / Sprzedaż, Planning & zoning, land use and building regulations, Inwestycje typu greenfield, Infrastruktura, Zarządzanie i najem nieruchomości, Conducting cases in public courts and before arbitration tribunals, dispute resolution, Restrukturyzacja projektów nieruchomościowych, Instalacje Energetyczne, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Arbitraż Krajowy, Spory sądowe, Mediacja i inne pozasądowe metody rozwiązywania sporów, Zarządzanie ryzykiem i konfliktami, Inne regulowane gałęzie gospodarki, Transport i logistyka, Umowy w obrocie godpodarczym
Rumunia