Profile
Of Counsel
Czeski, Niemiecki
CORPORATE ORAZ M&A, Prawo spółek, M&A, Compliance, Projekty Joint Venture, Prawo konkurencji i antymonopolowe, ROZWIĄZYWANIE SPORÓW, Spory sądowe

Fúze, Právo, daně, účetnictví [Mergers, Law, Taxes, Accounting], Linde Praha, 2012
Společnost s ručením omezeným [The Limited Liability Company], Grada Publishing, Prague 2013
Talks and lectures on company transformations, the liability of company officers (statutory bodies), and corporate group law (workshops, IIR, VOX, DTIHK, SČOK)

Czechy

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)