Czy nowa ustawa deweloperska może faktycznie wpłynąć na rynek mieszkaniowy?

Polska: Po rocznym vacatio-legis w życie wchodzi nowa ustawa deweloperska.

Z inicjatywy UOKiK w ubiegłym roku uchwalona została nowa ustawa deweloperska, której celem jest wzmocnienie ochrony nabywców mieszkań. Z uwagi na jej doniosłość przewidziano dla niej aż roczny okres vacatio legis.

Jak można się domyślać podniesienie poziomu bezpieczeństwa dla nabywców wiąże się z dodatkowymi obowiązkami i kosztami dla deweloperów. Jako że w trakcie ostatniego roku sytuacja geopolityczna zmieniła się diametralnie, pojawiły się projekty poselskie i postulaty przesunięcia co najmniej o kolejny rok daty wejścia w życie nowej ustawy. Będzie ona bowiem dodatkowym czynnikiem rzutującym na wzrost cen nowych mieszkań. Machina nie została jednak zatrzymana i nowa ustawa deweloperska zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 r.

Jakie ustawa wprowadza nowości?

Ustawa obejmuje teraz właściwie wszystkie projekty deweloperskie i lokale nabywane w takich inwestycjach, niezależnie od stanu w jakich się one znajdują. Obejmie również lokale „gotowe”. Co więcej, rozszerza krąg podmiotów do których ma zastosowanie – podlegać będą jej nie tylko deweloperzy ale także flipperzy. Deweloper nie będzie jednakże objęty ustawą w przypadku sprzedaży lokali na rzecz przedsiębiorców w celach związanych z ich działalnością gospodarczą lub zawodową np. gdy sprzedaje pakiet lokali funduszowi nieruchomościowemu. Z kolei przedsiębiorca, w tym flipper, który kupił lokal od dewelopera i sprzedaje go dalej na rzecz osoby fizycznej na jej cele prywatne będzie podlegał części przepisów ustawy.

Co istotne, nowa ustawa wprowadza Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, na który będą wpłacane składki przez deweloperów. Ze środków Funduszu mają być zaspokajani nabywcy na wypadek upadłości, niewypłacalności deweloperów a także np. braku zwrotu przez nich wpłaconych środków po odstąpieniu przez nabywcę od umowy.  Przewiduje się, że wprowadzenie składki na ten Fundusz będzie skutkować wzrostem cen mieszkań o ok. 3-5%.

 

Źródło: ustawa z 20.05.2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym; Dz. U. poz. 1177

Zapisz się do newslettera

Klikając 'Zapisz się' wyrażasz zgodę na nasze warunki przetwarzania danych