Izmaiņas attiecībā uz lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādi Latvijā

Latvija: 2014.gada 1.maijā Latvijā stāsies spēkā jauni noteikumi attiecībā uz lauksaimniecība izmantojamās zemes iegādi.

2014.gada 1.maijā Latvijā stāsies spēkā jauni noteikumi attiecībā uz lauksaimniecība izmantojamās zemes iegādi.

Kopš pievienošanās Eiropas Savienībai (ES) Latvijā ir spēkā ierobežojumi citu valstu fiziskām un juridiskām personām iegūt īpašumā lauksaimniecībā izmantojamu zemi. Tā, piemēram, citu ES dalībvalstu pilsoņi var lauksaimniecībā izmantojamu zemi var iegūt īpašumā tikai tad, ja viņi vēlas veikt uzņēmējdarbību Latvijā kā pašnodarbinātie zemnieki un vismaz trīs gadus nepārtraukti dzīvo Latvijā, kā arī vismaz trīs gadus pēc kārtas Latvijā aktīvi nodarbojušies ar lauksaimniecību. Arī sabiedrībām, kuras vēlas iegūt īpašumā zemi, ir jāizpilda zināmi priekšnosacījumi, piemēram – vairāk nekā pusei to pamatkapitāla ir jāpieder Latvijas vai ES dalībvalstu pilsoņiem.

No 2014.gada 1.maija uz citu ES dalībvalstu pilsoņiem ir attiecināmi tādi paši noteikumi kā uz Latvijas pilsoņiem. Tai pašā laikā tiek plānoti jauni ierobežojumi, kuri vienādi attiektos gan uz Latvijas, gan uz citu valstu pilsoņiem.

Ņemot vērā, ka ievērojamam skaitam darījumu ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi Latvijā, iespējams, ir spekulatīvs raksturs, proti – dažādas sabiedrības, bieži vien izmantojot ārvalstu kapitālu, pērk par salīdzinoši zemu cenu lauksaimniecībā izmantojamu zemi vienīgi kā investīciju objektu, neplānojot veikt jebkādu lauksaimniecības darbību, Latvijas valdība ir pieņēmusi lēmumu rosināt likumdošanas izmaiņas šādas prakses ierobežošanai. Izstrādātie likuma grozījumi paredz, ka nākotnē lauksaimniecībā izmantojamu zemi īpašumā varēs iegūt tikai tādas fiziskas vai juridiskas personas, kuras vismaz pēdējos trīs gadus pēc kārtas Latvijā ir guvušas ieņēmumus no lauksaimnieciskās ražošanas un atbilst vienota platības maksājuma saņemšanas nosacījumiem, kā arī var apliecināt šīs zemes turpmāko izmantošanu pēc tās iegādes lauksaimniecībā. Attiecībā uz juridiskām personām papildus ir attiecināms nosacījums, ka konkrētais uzņēmums nodarbina darbiniekus ar lauksaimniecisko izglītību vai kura vairākuma dalībniekam ir lauksaimnieciskā vai tai pielīdzināma izglītība.

Tiek plānots, ka minētie likuma grozījumi stāsies spēkā 2014.gada 1.maijā

 

Avots: Likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos“

Kārlis Sviķis
 
 
 
 
Kontaktpersona Rīgā
Kārlis Sviķis
Tālrunis: +371 67770504
 
 

 

 

 

 

Parakstieties ziņu saņemšanai

Nospiežot “Parakstīties”, Jūs piekrītat mūsu datu apstrādes noteikumiem