bnt attorneys at law - Legal advice on Corporate Law and M&A
SPECIALIZĀCIJA

Intelektuālais īpašums, Tehnoloģijas un Dati

Mēs atbalstām uzņēmumus, sniedzot pilna spektra juridiskās konsultācijas jauno tehnoloģiju un IT, intelektuālā īpašuma un datu, tostarp privātuma un kiberdrošības, jomās.

Mēs esam starpdisciplināra, augsti specializēta zvērinātu advokātu un patentu un preču zīmju advokātu komanda ar tehniskām zināšanām un pieredzi nozarē, prasmīgi identificējot un aizsargājot klientu biznesa vajadzības un mērķus. 

Mūsu spēcīgā klātbūtne Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs apvienojumā ar lielisku izpratni par vietējām prasībām, kas izriet no nacionālajiem tiesību aktiem un nozares prakses, ļauj mums sniegt klienta vajadzībām pielāgotas konsultācijas gandrīz visos ar tehnoloģijām saistītos pārrobežu līgumos, projektos un darījumos, uzņēmumu pārcelšanā uz citām valstīm un uzņēmējdarbības paplašināšanā visā reģionā.   

Mēs konsultējam starptautiskus un vietējos uzņēmumus visos uzņēmējdarbības cikla posmos, tostarp lielos uzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus un jaunuzņēmumus. 

Galvenās juridisko konsultāciju jomas attiecībā uz Intelektuālo īpašumu, Tehnoloģijām un Datiem: 

 • Programmatūras un IT līgumi
 • Programmatūras licencēšana, tostarp atvērtā pirmkoda programmatūra
 • IT ārpakalpojumi
 • Mākoņpakalpojumi
 • Datu pārvaldība un privātums, tostarp GDPR (VDAR)
 • Kiberdrošība
 • Digitālā transformācija un biznesa procesu automatizācija
 • Mākslīgais intelekts/mašīnmācīšanās
 • Preču zīmju un dizainparaugu aizsardzība
 • Intelektuālā īpašuma iegāde un licencēšana
 • Mediji un izklaide

Contacts