Profils
Of Counsel
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Darbības atbilstība, Kopuzņēmumi, Konkurences tiesības, STRĪDU RISINĀŠANA, Pārstāvība tiesās
Čehu, Vācu

Fúze, Právo, daně, účetnictví [Mergers, Law, Taxes, Accounting], Linde Praha, 2012
Společnost s ručením omezeným [The Limited Liability Company], Grada Publishing, Prague 2013
Talks and lectures on company transformations, the liability of company officers (statutory bodies), and corporate group law (workshops, IIR, VOX, DTIHK, SČOK)

Čehija

Charles University in Prague, Law Faculty (Mgr.)

Articles
Transformations of commercial companies have their pitfalls
Transformations of commercial companies have their pitfalls
All joint-stock company bodies may be represented by one person
All joint-stock company bodies may be represented by one person