Profils
Partner
Angļu, Vācu, Krievu
KOMERCTIESĪBAS UN M&A, Komerctiesības, Uzņēmumu apvienošana un iegāde, Darbības atbilstība, Kopuzņēmumi, Privatizācija, Parādu pārstrukturēšana pirms maksātnespējas, Grūtībās nonākušu uzņēmumu M&A, Sākotnējās investīcijas, Nekustamo īpašumu pārstrukturizācija, Enerģētika un infrastruktūra, Riska un konfliktu pārvaldīšana, Finanses un nodokļi, Projektu finansēšana, Industrija un regulētās nozares, Informāciju tehnoloģijas un komunikācija, Publiskie iepirkumi un PPP, Komerctiesību darījumi
Baltkrievija

Federal University of Applied Sciences, Cologne
University of Bonn

German Belarusian Business Club
German Russian Lawyers Association
German Arbitration Institute

Articles
Compulsory sale of currency earnings abolished
Compulsory sale of currency earnings abolished
Joint venture for production of modern heat exchangers for automotive and agriculture machinery
Joint venture for production of modern heat exchangers for automotive and agriculture machinery
Construction of plant for producing and installing wind power stations In Belarus
Construction of plant for producing and installing wind power stations In Belarus
3D printers production
3D printers production
Investment in Biopharmaceuticals Production
Investment in Biopharmaceuticals Production
Road resurfacing and construction
Road resurfacing and construction
Data storage device production
Data storage device production
The Biggest Denomination in the History of the Belarusian Ruble
The Biggest Denomination in the History of the Belarusian Ruble
Sanitary and hygienic examination of foreign-made products
Sanitary and hygienic examination of foreign-made products
US Suspends Sanctions
US Suspends Sanctions
Procedure ratified for determining dominant position of economic entities
Procedure ratified for determining dominant position of economic entities
New state registration procedure for medicinal products established.
New state registration procedure for medicinal products established.
Internet checks on status of legal entities now available.
Internet checks on status of legal entities now available.
Implementation of changes to the Public Health Service Law
Implementation of changes to the Public Health Service Law
Fixed building prices in Belarus
Fixed building prices in Belarus
Changes to pharmaceuticals distribution regulations in Belarus
Changes to pharmaceuticals distribution regulations in Belarus
New preferential tax treatment zone to be established
New preferential tax treatment zone to be established
Changes to Belarusian labour laws
Changes to Belarusian labour laws
New leasing industry regulations
New leasing industry regulations
New competition regulations
New competition regulations