Vedybų sutarčių registracija

Lietuva: Užsienyje sudarytas vedybų sutartis Lietuvoje vedybų sutarčių registre jau galima registruoti ir elektroniniu būdu.

Lietuvoje supaprastinta užsieny sudarytas vedybų sutarčių registracija. Šias sutartis ir joms prilygintas sugyventinių sutartis jau galima registruoti ir elektroniniu būdu. Nauja, tačiau visuomenei dar menkai žinoma, Vedybų sutarčių registro elektroninė paslauga „Duomenų teikimas Vedybų sutarčių registrui“ pradėjo veikti jau nuo 2016 m. sausio 1 d.

Reikalavimo, kad vedybų sutarčiai būtų taikoma Lietuvos teisė, nebeliko. Pagal naują, tai pat nuo 2016 m. sausio 1 d. galiojančią vedybinių ir joms prilyginamų sugyventinių sutarčių registravimo tvarką, sutartis Lietuvos Vedybų sutarčių registre gali būti įregistruota tuo atveju, jei bent vienam iš šią sutartį sudarančiųjų asmens kodą išdavė Lietuvos Respublikos gyventojų registras. www.vedybusutartys.lt – tai valstybės įmonės Registrų centro Vedybų sutarčių registro elektroninė svetainė, skirta duomenų apie užsienyje sudarytas vedybų ar sugyventinių sutartis pateikimui internetu, kurioje galima įregistruoti savo užsienyje sudarytą vedybų ar sugyventinių sutartį, nurodyti šių sutarčių pakeitimus ar pranešti apie tokių sutarčių pabaigą. Būtina atkreipti dėmesį, kad nors registracija nėra būtina, tik valstybės Vedybų sutarčių registre įregistruota vedybų sutartis Lietuvoje įgyja teisinę galią prieš trečiuosius asmenis.

Procedūra tapo paprastesnė
Prisijungus prie svetainės su savo el. bankininkystę ar el. parašu naudotis ja yra tikrai paprasta. Iš pradžių nurodoma, kada buvo sudaryta santuoka, kada ir kur buvo sudaryta vedybų sutartis bei ją patvirtinusio pareigūno duomenys. Toliau įrašomi sutartį sudariusių sutuoktinių arba sugyventinių duomenys: asmens kodas, jei asmuo registruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, arba gimimo data, jei asmuo neregistruotas šiame registre. Sekančių žingsniu įkeliamos dokumentų skaitmeninės kopijos ir sumokamas 7,24 EUR mokestis už paslaugą. Reikia atkreipti dėmesį, kad visus duomenis registrui reikia pateikti lietuvių kalba. Dėl to prie dokumentų užsienio kalba yra pridedami patvirtinti dokumentų vertimai. Užsienio valstybėje sudaryta vedybų ar sugyventinių sutartis registruojant Lietuvoje turėtų būti patvirtinta pažyma (Apostille) arba legalizuota.

Galioja ir senas duomenų teikimo būdas
Žinoma, duomenys apie užsienyje sudarytas vedybų sutartis registrui gali būti teikiami ir senuoju būdu, kai prašymas įregistruoti tokią sutartį įteikiamas atvykus, paštu ar per įgaliotą asmenį.

Šaltinis: http://www.registrucentras.lt;
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimas Nr. 955 “ Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 1284 „Dėl vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo”, TAR, 2015-09-11, Nr. 13790

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai