Užsienio medicinos prietaisų viešieji pirkimai Baltarusijoje

Valstybinės sveikatos priežiūros organizacijos Baltarusijoje (perkančiosios organizacijos) vykdo iš valstybės biudžeto finansuojamus medicinos įrangos ir medicinos priemonių  („medicinos prietaisų“) viešuosius pirkimus pagal viešųjų pirkimų taisykles, atsižvelgdamos į šios kategorijos prekių specifiką. Baltarusijos teisės aktuose taip pat yra numatytos ir tam tikros specialiosios sąlygos tam, jog užsienio medicinos prietaisai galėtų dalyvauti viešųjų pirkimų procedūroje. Šios sąlygos detaliau analizuojamos šiame straipsnyje.

Pagrindinis medicinos prietaisų įsigijimo Baltarusijoje ypatumas yra centralizacija, o tai reiškia, kad:

  • 1) Valstybinės įstaigos (regioniniai vykdomieji komitetai, Minsko miesto vykdomieji komitetai ir kt.) sudaro medicinos prietaisų, kuriems reikalingi centralizuoti pirkimai, sąrašus. Pavyzdžiui, 2018 m. sąrašas, kurį nustatė Minsko vykdomasis komitetas, prieinamas adresu. Viešųjų pirkimų organizatorius yra valstybinė unitarinė įmonė „Belmedtechnika“ ir jos dukterinės įmonės. Organizatorius perka išvardytus medicininius produktus. Tuo pačiu metu „Belmedtechnika“ atlieka ne tik „tradicines“ viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas, bet ir sudaro sutartį su konkurso laimėtoju.
  • 2) Po to, nereikalaujant papildomų procedūrų, „Belmedtechnika“ įsigytus medicinos prietaisus platina valstybinėms sveikatos priežiūros įstaigoms.

Vietos vykdomųjų komitetų sprendimais gali būti nustatomos šios taisyklės išimtys, todėl pirkimai gali būti atliekami savarankiškai (dažniausiai tai susiję su mažos vertės pirkimais).

Viešojo konkurso dalyviai iš užsienio, taip pat kaip ir iš Baltarusijos, savo pasiūlymus pateikia rusų (arba baltarusių) kalba. Informacija apie konkursą, kvietimą dalyvauti, konkurso dokumentai, įskaitant sutarties projektą, pateikiami rusų kalba oficialiame viešųjų pirkimų tinklalapyje http://www.icetrade.by/. Norėdamas pateikti pasiūlymą, konkurso dalyvis turėtų gauti viešojo rakto sertifikatą elektroniniam skaitmeniniam parašui. Pasiūlymai pateikiami oficialioje svetainėje http://www.icetrade.by (taikoma viešo konkurso procedūroms) arba internetinės prekybos platformose http://zakupki.butb.by/ arba http: //www.goszakupki.by (taikoma aukcionams, vykstantiems internetu). Taigi, Baltarusijoje egzistuoja tokios medicinos produktų pirkimų procedūros:

(i) internetinis aukcionas – taikomas tada, kai apytikrė prekių pirkimo kaina viršija 300 pagrindinių verčių (daugiau kaip 300 eurų), o prekės yra įtrauktos į prekių sąrašą, skirtą viešiesiems pirkimams pagal šią procedūrą (praktikoje tai dažnai taikoma medicinos prietaisų pirkimams);

(ii) RFQ procedūra – taikoma tada, kai numatomos prekių pirkimo išlaidos viršija 300 eurų ir neviršija 1000 eurų: perkantysis subjektas atsižvelgia tik į mažiausią siūlomą kainą;

(iii) viešas konkursas – taikomas visais kitais atvejais. Pagrindinis skirtumas, lyginant su kitomis procedūromis, yra tai, kad atrankos kriterijai neapsiriboja geriausia kaina, bet apima ir kitas perkančiojo subjekto kvietime dalyvauti viešajame konkurse nustatytas sąlygas;

(iv) pirkimai iš vieno šaltinio – gali būti taikomi išimtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai ankstesnė procedūra paskelbta negaliojančia.

Konkurso dalyvis  skundą dėl perkančiosios organizacijos veiksmų (neveikimo) gali pateikti perkančiajai organizacijai, Baltarusijos Respublikos Antimonopolinio reguliavimo ir prekybos ministerijai ir (arba) teismui, laikantis Baltarusijos teisės aktuose nustatytų procedūrų ir terminų.

Tuo pačiu metu konkurso dalyvis iš užsienio taip pat turėtų nepamiršti, kad įstatymuose jam yra nustatytos tam tikros neginčijamos dalyvavimo viešuosiuose pirkimuose sąlygos, ypatingai:

1) Vietinėms prekėms (arba prekėms iš Eurazijos ekonominės sąjungos (EAES) valstybių narių) taikoma 15% lengvatinio tarifo korekcija. Tai reiškia, kad, palyginus pasiūlymus, bus atsižvelgta į konkurso dalyvio iš Baltarusijos pasiūlytą kainą (konkurso dalyvio iš EAES valstybės), kuri bus mažinama 15%, o konkurso dalyvio iš užsienio pasiūlyta kaina nepasikeis. Atitinkamai, palyginus pasiūlymus internetiniame aukcione, kaina pasiūlyta konkurso dalyvio iš užsienio didinama 15%.

2) „Autsaiderio“ taisyklė taikoma tik tam tikrai medicinos prietaisų grupei: jei yra pateikiami du ar daugiau pasiūlymų dėl tam tikrų prekių, kurių kilmės šalis yra EAES valstybės, pasiūlymai iš kitų kilmės šalių viešųjų pirkimų procedūroje nedalyvaus. Ši taisyklė taikoma tik toliau nurodytam medicinos prietaisų sąrašui:

– medicinos, chirurgijos, odontologijos arba veterinarijos baldai ir jų dalys;

– ozono, deguonies, aerozolinės terapijos, dirbtinio kvėpavimo prietaisai;

– ultragarso litotriptoriai; kiti instrumentai ir prietaisai;

– nervų stimuliavimo prietaisai; kiti instrumentai ir prietaisai;

– anesteziologijos įranga ir aparatai;

– odontologijos įrankiai ir prietaisai;

– švirkštai su adatomis arba be jų, naudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje ar veterinarijoje;

– kraujo spaudimo matavimo prietaisai ir įranga (įskaitant kraujospūdžio manometrus, tenziometrus, kraujospūdžio kitimo matuoklius).

Kalbant apie užsienio medicinos prietaisų tiekimą į Baltarusijos Respubliką, nereikėtų pamiršti tokių technologijų poreikio privačioms sveikatos priežiūros įstaigoms, kurių atžvilgiu viešųjų pirkimų taisyklės nėra taikomos. Atkreipiame dėmesį, jog tiems, kurie nori pradėti gamybą Baltarusijoje, turi galimybę sudaryti investavimo sutartį su Baltarusijos Respublika, kuri būtų naudinga investuotojams ar projektams lengvatinio teisinio režimo verslo srityse, pavyzdžiui, laisvosiose ekonominėse zonose, Didžiajame akmens pramonės parke ir kt.

Mums būtų malonu padėti jums įgyvendinti jūsų projektus medicinos prietaisų srityje bei konsultuoti dėl viešųjų pirkimų taisyklių, komercinių sutarčių, taip pat kitais teisiniais ir mokestiniais klausimais.

Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis:

Yvonne Goldammer
Rechtsanwältin (Attorney-at-law)
Partner

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai