Šaldyti lietuviški „Cepelinai“ iš lenkiškų bulvių

2020 m. balandžio 1 d.: tais atvejais, kai nurodoma maisto produkto kilmė, ant pakuotės taip pat turi būti nurodyta ir pagrindinių sudedamųjų dalių kilmė.

Siekiant išvengti vartotojų klaidinimo, ES reglamente 2018/775 nurodomi įpareigojimai dėl maisto produktų ženklinimo atsižvelgiant į jų kilmę iš ES reglamento 1169/2011 26 straipsnio

1. Kokia yra esmė?

Tais atvejais, kai fasuotose maisto produktuose yra nurodoma jų kilmės šalis arba kilmės vieta, o pagrindinė sudedamoji dalis yra iš kitos šalies ar kito regiono, pagrindinės sudedamosios dalies kilmės vieta taip pat privalo būti nurodyta ant pakuotės.

 2. Kada nurodoma maisto produkto kilmės šalis arba vieta?

Nurodoma reiškia, kad ant pakuotės yra paaiškinimai, piktogramos, simboliai ar terminai, kuriuose nurodoma maisto produkto kilmės šalis arba kilmės vieta.

Taigi, net vėliavos ar šalies / regiono žemėlapio gali pakakti tam tikrai šaliai ar regionui nurodyti.

Be to, tokie terminai kaip „pagaminta“ ir „produktas iš“ kartu su geografine nuoroda taip pat gali nurodyti konkrečią kilmės šalį arba kilmės vietą.

Kilmės vieta – bet kuri vieta, iš kurios nurodoma, kad maistas yra kilęs, ir tai nėra „kilmės šalis“. Tai galėtų būti miestas, regionas ar šalių grupė.

3. Ar yra išimčių?

Taip. Kai kuriose situacijose nereikia papildomo ženklinimo.

Pavyzdžiai:

Tokie teiginiai kaip „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „įkvėptas“ ar „à la“ paprastai yra susiję su maisto produkto receptu, specifinėmis savybėmis arba jo apdorojimo būdu. Jie iš esmės neturėtų būti laikomi kilmės nuoroda.

Tas pats pasakytina ir apie įprastus pavadinimus, pavyzdžiui, „Frankfurto dešrelės“ arba „Vienos šnicelis“.

4. Kas yra pagrindinė sudedamoji dalis?

Sudedamoji dalis:

  • kuri sudaro daugiau kaip 50 proc. maisto arba
  • kurią vartotojas paprastai sieja su maisto produkto pavadinimu ir kurios (-ių) kiekį daugeliu atveju reikia nurodyti.

 5. Kas už tai atsakingas?

Už tinkamą savo produktų ženklinimą pirmiausia atsako maisto tvarkymo subjektas.

Tačiau prekiautojai internetu gali būti įpareigoti pateikti papildomą informaciją apie pagrindines sudedamąsias dalis. Tai turėtų būti patikrinta.

6. Ką reikia daryti?

Tais atvejais, kai taikomi nauji reikalavimai, maisto tvarkymo subjektas privalo:

  • nurodyti kilmės šalį arba pagrindinės sudedamosios dalies kilmės vietą arba
  • nurodyti, kad pagrindinė sudedamoji dalis nėra kilmės šalis arba kilmės vieta, nurodyta ant maisto produkto.

Informaciją galima pateikti šiais būdais:

  • žodžiais
  • skaičiais
  • piktogramomis
  • simboliais.

Jei informacija apie maisto produkto kilmę nurodoma žodžiais, pagrindinė sudedamoji dalis visada turi būti nurodoma žodžiais. Šalies kodai gali būti priimtini tik tuo atveju, jei vartotojas teisingai juos suprastų ir nebūtų klaidinamas.

Informacija turėtų būti lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir prireikus neištrinama.

Jei produkto pavadinime yra kilmės nuoroda ir ji yra keliose pakuotės vietose, pagrindinė sudedamoji dalis turėtų būti nurodyta tose pačiose vietose.

Yra dar keli formalūs reikalavimai.

7. Ar šios taisyklės taikomos visiems rinkoje esantiems maisto produktams nuo 2020 m. balandžio 1 d.?

Iš esmės taip.

Tačiau maisto produktais, pateiktais į rinką arba paženklintais iki šio reglamento taikymo dienos, galima prekiauti tol, kol baigsis jų atsargos.

 

Mūsų bnt attorneys in CEE Vilnius/Lietuvos biuras mielai atsakys į visus tolesnius Jums kilusius klausimus.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai