PVM registrų teikimas

Lietuva: Papildoma administracinė našta nuo spalio 1d. – registrų teikimas VMI. Registrus turės saugoti ir ne PVM mokėtojai.

Primename, kad nuo 2016 m. spalio 1 d. turės teikti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų duomenis.

Registrų duomenis VMI privalės teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvos Respublikoje.

Registrų privaloma pateikti kas mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos, nebent įmonei yra nustatytas kitas mokestinis laikotarpis. Neatsižvelgiant į tai, kad registrus turės teikti tik PVM mokėtojai, kitiems apmokestinamiesiems asmenims, gaunantiems ir (arba) išrašantiems PVM sąskaitas faktūras (neatsižvelgiant į tai, ar jie yra, ar nėra įsiregistravę PVM mokėtojais) yra prievolė šiuos registrus tvarkyti.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš Lietuvos Respublikos apmokestinamųjų asmenų per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras įskaitant ir gautas kreditines PVM sąskaitas faktūras, už prekių ir (ar) paslaugų pardavėją pirkėjų išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir kt. O išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti registruojamos išrašytos prekių tiekimo ir (ar) paslaugų teikimo PVM sąskaitos faktūros, įskaitant ir pardavėjo vardu pirkėjo ar trečiojo asmens išrašytas PVM sąskaitas faktūras, išrašytas kreditines PVM sąskaitas faktūras, privatiems poreikiams sunaudotoms prekėms (paslaugoms) įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras, ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimui įforminti išrašytas PVM sąskaitas faktūras ir kt. Registrai VMI bus teikiami el. būdu per I.SAF informacinę sistemą.

Jeigu Jums iškilo papildomi klausimai ar reikalinga pagalba pildant minėtus registrus, prašome kreiptis į mus.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai