Pasirengimas euro įvedimui

Lietuva: Parlamentas priėmė Euro įvedimo įstatymą.

Rengdamasis planuojamam euro įvedimui Lietuvoje, parlamentas priėmė įstatymą dėl euro įvedimo. Jis įsigalios tą dieną, kai Europos Sąjungos Taryba priims sprendimą panaikinti Lietuvai išimtį neįsivesti euro.
Pagal priimtą įstatymą Lietuvos bankas ir litų banknotus, ir litų bei centų monetas į eurus neatlygintinai keis neribotą laiką ir neribodamas sumos. Euro įvedimo dieną neatlygintinai bus perskaičiuojami visi klientų sąskaitose laikomi pinigai. Komerciniai bankai visuose savo padaliniuose neatlygintinai ir neribodami sumos litus į eurus keis 6 mėnesius nuo euro įvedimo dienos. Vėliau litų banknotus bankai keis neatlygintinai dar 6 mėnesius, tačiau tik tam tikruose bankų padaliniuose, kurių sąrašą iš anksto nustatys Lietuvos bankas. Bankams suteikta teisė nustatyti reikalavimą, kad norintiems vienu kartu pasikeisti į eurus LTL 15 000 (EUR 4 344,30) viršijančią sumą, reikės iš anksto apie tai informuoti banką.
Įstatyme taip pat įtvirtinta Lietuvos pašto pareiga 2 mėnesius po euro įvedimo dienos neatlygintinai keisti litus į eurus. Tačiau jam numatyta galimybė nustatyti maksimalią litų sumą, kurią vienu metu galima išsikeisti į eurus. Analogiška pareiga numatyta ir kredito unijoms.
Įstatyme numatyta bendra matematinė apvalinimo taisyklė: jei po kablelio esantis skaitmuo yra mažesnis už 5, apvalinama į mažesnę pusę, ir į didesnę – kai skaitmuo 5 ir didesnis. Taip pat nustatyta, kad, į eurus perskaičiuojant darbo užmokesčio dydį, prie perskaičiuojamo darbo užmokesčio dydžio bus pridedamas vienas euro centas, jei po perskaičiavimo trečias skaitmuo po kablelio bus didesnis už 0. Toks pats principas gavėjo naudai bus taikomas ir perskaičiuojant pensijas bei kitas socialinio draudimo išmokas.
Už šio įstatymo pažeidimą fiziniams asmenims galės būti skiriamas įspėjimas, o juridinių asmenų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – įspėjimas arba bauda iki LTL 1 000 (ca. EUR 300). Už pakartotinį pažeidimą numatytos didesnės baudos.

Šaltinis: TAR, 2014, Nr. 2014-04875.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai