Mažiau akcininkų sąrašų

Lietuva: Sukuriama duomenų apie juridinių asmenų dalyvius valdymo procedūra.

Sukuriama duomenų apie juridinių asmenų dalyvius valdymo procedūra

Naujaisiais 2014-aisiais metais šiek tiek mažinama administracinė našta uždarosioms akcinėms bendrovėms („bendrovė/s”), turinčioms tik vieną akcininką. Joms nebereikės teikti akcininkų sąrašo Juridinių asmenų registrui („JAR”). Be to, duomenys apie juridinių asmenų dalyvius bus registruojami ir tvarkomi juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje („JADIS”).

Pagrindiniai su tuo susiję Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai yra tokie:

  • Bendrovėms nebeliks pareigos pateikti akcininkų sąrašą kartu su kitais steigimo dokumentais. Šis sąrašas bus sudaromas steigimo dokumentų pagrindu ne vėliau kaip per penkias dienas nuo bendrovės įregistravimo JAR.
  • Analogiškas terminas nustatytas ir informacijos apie pasikeitusius bendrovės akcininkus ar jų duomenis pateikimui, t. y. JADIS tvarkytojas turi būti apie tai informuojamas ne vėliau kaip per penkias dienas nuo dokumentų, kurių pagrindu daromi įrašai asmeninių vertybinių popierių sąskaitose (nematerialių akcijų atveju) ar akcininkų registravimo žurnale (materialių akcijų atveju) gavimo.
  • JADIS kaupiama informacija galės būti atlygintinai teikiama asmenims, kurie turi teisę ją gauti. Nemokamai šiuos duomenis galės gauti tik susiję registrai, valstybės informacinės sistemos, mokesčių administravimo, teisėtvarkos institucijos ir teismai bei vieną kartą per metus – bendrovės akcininkai, kai tvarkomi duomenys apie juos.
  • Bendrovės, kurios turi daugiau negu vieną akcininką ir kurios yra/bus įsteigtos iki 2014-01-01, privalės iki 2014-07-10 pateikti savo akcininkų sąrašus VĮ Registrų centras, kuri tvarko JADIS. Tokia pareiga neatsiras, jeigu laikotarpiu nuo 2014-01-01 iki 2014-07-01 bendrovės akcininkai arba jų duomenys bus pasikeitę. Tokiu atveju bendrovės ir taip bus pateikusios informaciją apie tokius pasikeitimus į JADIS.

Už bendrovės akcininkų sąrašo sudarymą ir pateikimą kaip ir iki šiol bus atsakingas bendrovės vadovas.

Šaltinis: Valstybės žinios, 2013, Nr. 120-6058.

Rūta Motiejūnaitė
 
 
 
 
Kontaktinis asmuo Vilniuje
Rūta Motiejūnaitė
Tel.: +370 52121627
 
 

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai