Lietuvoje padidintas MMA

Lietuva: Nuo liepos 1 d. Lietuvoje padidėjus minimaliam mėnesiniam atlyginimui, keičiasi socialinio draudimo įmokų dydžiai.

Nuo 2016 m. liepos 1 d. Lietuvoje 30 EUR padidėjo minimalus mėnesio atlyginimas (MMA), kuris nuo šiol sudaro 380 EUR.

Paskutinį kartą MMA iki 350 EUR didintas šių metų pradžioje. Per pastaruosius 10 metų MMA buvo didintas 9 kartus. Dabartinį MMA lyginant su 2006 m. pradžia, MMA padidėjo 2,4 karto.

Didėjant MMA, kartu auga ir su MMA susietos mokėtinos valstybinio socialinio draudimo (VSD) bei privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos.

PSD įmoka sudaro 9% MMA ir nuo liepos 1 d. yra 34,20 EUR. Ją turi mokėti: (i) individualios įmonės už jų savininkus; (ii) tikrosios ūkinės, komanditinės ūkinės bei mažosios bendrijos už savo narius; (iii) veiklos laikinai nevykdančių, likviduojamų ar bankrutuojančių individualių įmonių savininkai; tikrosios ir komanditinės ūkinės bei mažosios bendrijos už savo narius; (iv) asmenys, besiverčiantys individualia veikla pagal pažymą ir asmenys, turintys verslo liudijimus; (v) kiti savarankiškai PSD besidraudžiantys asmenys, nevykdantys jokios ekonominės veiklos ir nedrausti valstybės lėšomis.

Asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir atitinkantys tam tikrus reikalavimus, gali mokėti sumažintą 3 proc. PSD įmoką (11,40 EUR).

Atitinkamai pasikeitė ir Valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos. 28,5% MMA dydžio VSD įmoką nuo liepos 1 d. dienos sudarys 108,30 EUR. VSD ją turės mokėti asmenys, kurie verčiasi individualia žemės ūkio veikla ir jų turimos valdos dydis atitinka nustatytus kriterijus.

26,3% MMA dydžio VSD įmoką nuo liepos 1 d. sudaro 99,94 EUR. ir ji turės būti mokama už individualių įmonių savininkus, tikrųjų, komanditinių ūkinių ar mažųjų bendrijų narius.

Atitinkamai, jei minėti asmenys dalyvauja mokėdami papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas savo lėšomis, tai minėtos įmokos turės būti padidintos 2% (atitinkamai 30,5% ir 28,3%)

Šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 644 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ (TAR, 2016-06-27, Nr. 2016-17577).

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai