Lietuvoje Naujojo Darbo kodekso pakeitimai

Lietuva: dar neįsigaliojęs, naujas Darbo kodeksas jau keičiamas.

Lietuvoje 2017 m. sausio 1 d. įsigalioti turėjęs naujas Darbo kodeksas (DK) jau keičiamas. Seimas nusprendė atsisakyti daugiausia diskusijų sukėlusių nenustatytos apimties darbo sutarčių. Pagal šias sutartis per mėnesį darbuotojas privalėjo išdirbti bent 8 valandas, tačiau darbo laikas iš anksto nebuvo nustatytas – į darbą reikėjo atvykti darbdavio kvietimu.

Padidintos išeitinės išmokos darbuotojams, kurie pageidauja nutraukti darbo sutartį dėl svarbių priežasčių (pvz. ligos, sukakus senatvės pensijos amžiui). Darbdavys privalės šiuo atveju išmokėti ne vieno, o dviejų darbuotojo vidutinių darbo užmokesčių dydžio išeitinę išmoką, o jeigu darbo santykiai tęsis trumpiau negu vienerius metus – vieno jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išmoką (anksčiau buvo nustatyta pusė darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka).

Prailginti įspėjimo terminai, kai darbo sutartis nutraukiama darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės su darbuotojais, kurie augina vaiką iki 14 metų bei su darbuotojais, kurie augina neįgalų vaiką iki 18 metų. Apie darbo sutarties nutraukimą šiems darbuotojams reikės pranešti prieš tris mėnesius. Jei tokie darbuotojai dirbs trumpiau nei vienerius metus, apie sutarties nutraukimą reikės pranešti prieš 6 savaites.

Švenčių išvakarėse vėl dirbsime trumpiau. Seimas nusprendė, kad švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė sutrumpinama viena valanda, išskyrus pagal sutrumpintą darbo laiko normą dirbančius darbuotojus.

Seimas taip pat grąžino nuostatą dėl darbo sutarčių aiškinimo. Kai abejojama dėl darbo santykius reglamentuojančių sutarčių sąlygų, jos bus aiškinamos darbuotojų naudai.

Dar nėra aišku, ar šis pakeistas DK tikrai įsigalios 2017 m. sausio 1 d., siekiama, kad DK įsigaliojimas būtų atidėtas pusei metų, o DK nuostatos iš naujo apsvarstytos Trišalėje taryboje.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai