Lietuvoje įvedamas privalomas „statybininko ID“

Nuo 2022 m. sausio 1 d. visi statybvietėse dirbantys darbuotojai visoje Lietuvoje turės turėti unikalų „statybininko ID kodą“.

Lietuvos Respublikos Seimas iš dalies pakeitė Statybos įstatymą: nuo 2022 m. sausio 1 d. kiekvienam statybos darbuotojui Lietuvoje turės būti suteiktas unikalus „statybininko identifikavimo kodas“. Naujasis reikalavimas bus taikomas statybos įmonių darbuotojams ir savarankiškai dirbantiems asmenims.

Nurodytas naujasis reikalavimas priimtas siekiant tokių tikslų:
– kovoti su nelegaliu darbu ir darbuotojų išnaudojimu;
– kovoti su statybos darbų nedeklaravimu;
– kovoti su pajamų neapskaitymu ir kitų formų mokesčių vengimu.

Iki 2021 m. pabaigos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija patvirtins specialios paskirties duomenų bazę, kurioje bus registruojami statybos darbuotojų identifikavimo kodai ir susijusi informacija. Prievolė pateikti duomenis sistemai teks statybininko darbdaviui, kuris taip pat turės užtikrinti, kad galės pateikti dokumentus, jei statybvietę tikrintų valstybės institucijos.

Įsigaliojus reikalavimui ir pradėjus veikti duomenų bazei, valstybės institucijos planuoja atlikti patikrinimus statybvietėse ir palyginti darbuotojų dokumentus su duomenų bazėje esančiais duomenimis.

Jei duomenys nesutaps arba jų visai nebus, bus taikomos baudos, svyruojančios nuo 500 EUR iki 7 000 EUR.

Šaltinis:
Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo ir įstatymo papildymo 221 straipsniu įstatymas
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d6bccdc0db0111eb866fe2e083228059?jfwid=-1cefbqu4zm

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai