Lietuva: pagalba verslui – suspenduota pareiga kreiptis dėl nemokumo

COVID-19 sukeltų padarinių švelninimas: laikinas vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos inicijavimo sustabdymas ir kitos pagalbos verslui priemonės.

Juridiniam asmeniui tapus nemokiam, jo vadovas privalo nedelsdamas inicijuoti nemokumo procesą. Pagal Lietuvos teisę, įmonė, be kita ko, laikoma nemokia, jei ji laiku negali vykdyti savo turtinių prievolių, pvz., laiku negali apmokėti sąskaitų.

Seimas 2020 m. balandžio 21 d. pritarė įstatymo projektui, kuriuo laikinai keičiamos tam tikros nemokumo įstatymo nuostatos. Priimant tokį sprendimą, Seimas vadovavosi Vokietijos ir kitų valstybių pavyzdžiu. Pakeitimų tikslas yra padėti įmonėms išgyventi ekonomikos nuosmukį, kurį sukėlė visame pasaulyje vyriausybių nustatyti apribojimai dėl COVID-19 pandemijos. Atitinkamai, daugelis bendrovių susiduria su neplanuotu ir nenuspėjamu likvidumo trūkumu.

Lietuvoje priimti su nemokumu susiję pakeitimai yra šie:

1. Įmonės vadovo pareigos kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos įmonei iškėlimo sustabdymas. Šis sustabdymas galioja karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius nuo jo atšaukimo. Svarbu: įstatymų numatytos ikiteisminės pareigos bet kokiu atveju turi būti įvykdytos, t. y. vadovas kiekvienam kreditoriui privalo pasiūlyti sudaryti susitarimą dėl pagalbos.
2. Kreditorių teisės kreiptis dėl nemokumo bylos įmonei iškėlimo apribojimas. Šie apribojimai galioja karantino laikotarpiu.
3. Vykdomų restruktūrizavimo bylų apsauga: restruktūrizavimo proceso metu restruktūrizuojamos įmonės nesugebėjimas per nustatytą laikotarpį įgyvendinti restruktūrizavimo plano, taip pat kaip ir mokesčių nesumokėjimas laiku karantino laikotarpiu ir 3 mėnesius po jo nutraukimo nereiškia įprastu atveju taikomo restruktūrizavimo bylos nutraukimo.
4. Konkrečių sandorių apsauga: sandoriai, sudaryti pasinaudojus dėl COVID-19 nustatytomis valstybės finansinėmis priemonėmis, negalės būti pripažinti negaliojančiais ar nuginčyti tuo atveju, jei įmonė vėliau bankrutuos.

Vyriausybė, esant tam tikroms sąlygoms, gali pratęsti aukščiau minėtų priemonių Nr. 1 ir 3 taikymą, tačiau ne ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Svarbu pažymėti, kad visi šie pakeitimai yra taikomi tik toms įmonėms, kurios su finansiniais sunkumais susidūrė ar tapo nemokios dėl koronaviruso (Covid-19) po 2020 m. kovo 16 d., t. y. dienos, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė šalyje paskelbė karantiną.

Priimti nemokumo įstatymo pakeitimai yra sveikintini kaip žingsnis teisinga linkme, siekiant padėti išsaugoti įmones, susiduriančias su laikinomis likvidumo problemomis, atsirandančiomis dėl COVID-19. Teigiamas įstatymo poveikis yra tai, kad jis suteikia tam tikro teisinio tikrumo įmonių vadovams, t. y. kad jų sprendimas tęsti verslą ir bandyti gelbėti įmonę karantino metu nesukels civilinės atsakomybės už pareigos inicijuoti nemokumo bylą pažeidimą.

Vis dėlto, įstatymo veikimas turi būti išbandytas praktiškai. Viena sričių, kuri, manytina, ne pilnai atitinka įstatymo siekiamus tikslus yra tai, jog, panašu, kad įstatymu yra neapsaugomi visi sandoriai nuo vėlesnio jų nuginčijimo ar kitų grąžinimo į pradinę padėtį ieškinių, kuriuos galėtų pateikti nemokumo administratorius, jei įmonė ateityje bankrutuotų. Skirtingai nuo kitose šalyse, tokiose kaip Vokietija, neseniai priimtų nemokumo įstatymų pakeitimų, Lietuvos nemokumo įstatymo pakeitimais sandoriai nėra apsaugomi nuo lėšų susigrąžinimo ieškinių, išskyrus specialią valstybės paramą dėl COVID-19. Kita priežastis, verčianti susirūpinti dėl priimtų priemonių veiksmingumo, yra susijusi su jų taikymo įrodinėjimo pareiga. Skirtingai nuo naujausių Vokietijos nemokumo režimo pakeitimų, įstatyme nėra prielaidos, kad įmonei, susidūrusiai su sunkumais po tam tikros datos, pavyzdžiui, Lietuvoje paskelbtos karantino dienos (2020 m. kovo 16 d.), šie sunkumai kyla dėl Covid-19 pandemijos. Tai reiškia, kad, pvz., įmonės vadovas, norintis remtis jam tenkančios pareigos kreiptis į teismą dėl nemokumo bylos iškėlimo sustabdymu, turės įrodyti, kad finansinius sunkumus sukėlė būtent pandemija.

Šaltinis:
Naujojo koronaviruso (COVID-19) sukeltų pasekmių poveikio Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo taikymui įstatymas (2020 m. balandžio 21 d. Nr. XIII-2861)

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai