Lietuva: migracijos procedūros tampa greitesnės ir paprastesnės

Nauja leidimų gyventi ir užsieniečių įdarbinimo tvarka įsigaliojo 2021 m. kovo 1 d.

Nuo 2021 m. kovo 1 d. užsieniečiai, kurie kreipiasi dėl leidimo laikinai gyventi, turi pateikti tik rašytinį pasižadėjimą, kad deklaruos savo gyvenamąją vietą. Užsieniečiui nereikia pateikti oficialaus nuomojamo turto savininko sutikimo, kaip buvo reikalauja anksčiau.

Be to, nebereikia leidimo dirbti, jei užsienietis visą darbo laiką dirba nuotoliniu būdu iš užsienio pagal darbo sutartį su Lietuvoje veikiančia įmone.

Aukštos kvalifikacijos darbuotojų įdarbinimo procesas taip pat tapo daug lankstesnis, nes jie gali pradėti dirbti dar prieš išduodant leidimą gyventi. Teisėtai Lietuvoje gyvenantis užsienietis, kuris prašo leidimo laikinai gyventi dėl aukštos kvalifikacijos darbo, dabar gali pradėti dirbti:

– po to, kai Užimtumo tarnyba priima sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams arba
– nuo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi pateikimo dienos (jei nereikalingas Užimtumo tarnybos sprendimas).

Be to, užsieniečiai, kurie yra startuolių dalyviai, dabar gali pratęsti leidimą laikinai gyventi daugiau nei du kartus, jei pateikia dokumentą, patvirtinantį, kad įmonė, kurią įsteigė užsienietis ir kurios dalyvis jis yra, nuo įmonės įsteigimo dienos pritraukė ne mažesnę negu 30 000 eurų vertės investiciją.

O užsieniečiai, studijuojantys magistrantūroje, dabar turi galimybę studijų metu Lietuvoje dirbti visą darbo dieną. Anksčiau tik doktorantams buvo leidžiama dirbti ilgiau nei 20 valandų per savaitę. Ribojimas taip pat netaikomas užsieniečiams, užbaigusiems studijas arba mokymąsi Lietuvos Respublikoje, leidimo laikinai gyventi galiojimo laikotarpiu.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos užsieniečių teisinės padėties įstatymas

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai