Lietuva: greitai bus įmanomos ir nuotolinės notarų paslaugos

2021 m. liepos 1 d. įsigalioja LR notariato įstatymo pataisos, leisiančios daugelį notarinių veiksmų atlikti nuotoliniu būdu.

LR Seime buvo priimtos notariato įstatymo pataisos, nuo 2021 m. liepos 1 d. leisiančios daugelį notarinių veiksmų atlikti nuotoliniu būdu. Iki šiol notaro veiksmai buvo atliekami notarų biuruose, tačiau nepertraukiamų notaro paslaugų poreikis lėmė sprendimą didžiąją dalį notarų teikiamų paslaugų perkelti į elektroninę erdvę Po įstatymo pakeitimo notarų teikiamos paslaugos taps labiau prieinamos, nepertraukiamos ir patogesnės

Įsigaliojus įstatymo pataisoms nuotoliniu būdu bus galima atlikti visus notarinius veiksmus, išskyrus testamentų tvirtinimą ir jų priėmimą saugoti bei fakto tvirtinimą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietoje. Vis dėlto, notarams yra paliekama diskrecijos teisė spręsti dėl notarinio veiksmo atlikimo būdo – net ir esant būtinoms sąlygoms atlikti notarinį veiksmą nuotoliniu būdu, notaras, siekdamas užtikrinti asmens teisėtų interesų apsaugą ar reglamentuotus notarinius veiksmus, gali neatlikti notarinio veiksmo nuotoliniu būdu O toks notaro atsisakymas yra neskundžiamas. Nepaisant to, net ir tokiu atveju, jeigu notaras atsisakytų paslaugas suteikti nuotoliniu būdu, asmenys dėl notarinių veiksmų atlikimo nuotoliniu būdu galės kreiptis į kitą notarą.

Pažymėtina, jog notarinius veiksmus nuotoliniu būdu bus galima atlikti, jeigu bus užtikrinamas tinkamas asmenų tapatybės nustatymas, taip pat jeigu notarai galės nuotoliniu būdu išsiaiškinti notarinių veiksmų prasmę ir pasekmes, bei įsitikinti asmens valia. Siekdami gauti nuotolines notaro paslaugas, asmenys savo valią turės išreikšti ją patvirtindami kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Iki notariato įstatymo pataisų įsigaliojimo notarai turės pasirūpinti technologinių priemonių įdiegimu, kurios leistų užtikrinti nurodytų reikalavimų laikymąsi suteikiant nuotolines notarų paslaugas (pavyzdžiui, patikimas asmens atvaizdo identifikavimas). Toks funkcionalumas turėtų būti įdiegtas Lietuvos notarų rūmų informacinėje sistemoje „eNotaras“.

Nuotolinės notarų teikiamos paslaugos neabejotinai padės šiomis paslaugomis besinaudojantiems asmenims taupyti lėšas bei efektyviau planuoti laiką, nes dažnu atveju neliks būtinybės fiziškai vykti į notarų biurą. Verslo subjektai galės dirbti našiau ir notarų paslaugomis naudotis netgi būdami užsienyje, kadangi pagal notariato įstatymo pakeitimus notaras nuotoliniu būdu galės atlikti notarinius veiksmus ir asmenims, esantiems užsienyje.

Šaltinis: 
Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 28, 36, 50 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymas.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai