Griežtesnės taisyklės Lietuvos P2B platformoms nuo 2020 m. liepos mėn.

Nuo 2020 m. liepos 12 d. Lietuvoje bus taikomas taip vadinamas „P2B reglamentas“.

Reglamentas (ES) 2019/1150 dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo apima skaidrumo taisykles, padedančias užtikrinti sąžiningą konkurenciją. Pavyzdžiui, internetinės platformos turi parengti aiškias ir suprantamas taisykles, kuriose, be kita ko, būtų paaiškinta, kada ir kodėl prekybininkams gali būti užblokuota prieiga.

Be to, internetinės platformos ateityje privalės atskleisti reitingo kriterijus, pagal kuriuos produktai ir paslaugos atsiduria aukštesnėje ar žemesnėje pozicijoje rezultatų sąraše. Jie taip pat turės pateikti informaciją, jei bus įmanoma daryti įtaką reitingo nustatymui už tai mokant atlygį.

Interneto paieškos sistemos

Interneto paieškos sistema yra skaitmeninė paslauga, kuria sudaromos sąlygos naudotojams pateikti užklausas bet kokia tema paieškai vykdyti pagal raktinį žodį, prašymą balsu ar kitus įvesties duomenis (pvz., įkeliant paveikslėlį) ir gauti bet kokio formato rezultatus.

Internetinės tarpininkavimo paslaugos

Internetinės tarpininkavimo paslaugos egzistuoja, jei:

• tai yra informacinės visuomeninės paslaugos (t. y. jos teikiamos internetu);
• suteikia galimybę komerciniams klientams siūlyti prekes ir paslaugas naudojantis Paslauga;
• tarp šių komercinių klientų ir vartotojų yra sudaromi tiesioginiai sandoriai;
• komerciniai klientai gali siūlyti prekes ir paslaugas vartotojams remdamiesi sutartimi sudaryta su paslaugų teikėju.

Taigi, internetinės tarpininkavimo paslaugos yra prekyvietės, paslaugų platformos, programinės įrangos platinimo platformos ar internetinės socialinės žiniasklaidos paslaugos. Kita vertus, jokios platformos, kurios nėra skirtos tiesioginių sandorių su vartotojais sudarymui (pvz., internetinės reklamos platformos), grynai P2P tarpininkavimo paslaugos (be komercinių klientų dalyvavimo), grynai B2B platformos ar internetinės mokėjimo paslaugos nėra laikomos internetinio tarpininkavimo paslaugomis.

Reikalavimai sąlygoms

Internetinio tarpininkavimo paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad jų sąlygos būtų lengvai prieinamos bet kuriuo metu bei pateikti aiškią ir suprantamą informaciją daugeliu klausimų, tokių kaip paslaugų sustabdymo, nutraukimo ar apribojimo priežastys arba informacija apie sąlygų poveikį verslo klientų intelektinės nuosavybės teisėms.

Verslo klientai turi būti informuoti ne vėliau kaip prieš 15 dienų apie bet kokius šių sąlygų pakeitimus. Atitinkamas komercinis klientas turi teisę nutraukti sutartį su internetinių tarpininkavimo paslaugų teikėju iki pranešimo termino pabaigos. Sąlygos arba konkrečios jų nuostatos, kurios neatitinka nurodytų reikalavimų yra niekinės ir negalioja. Tai taip pat taikoma ir sąlygų pakeitimams.
Be to, interneto paieškos sistemų teikėjai turi pateikti aiškius ir suprantamus paaiškinimus dėl pagrindinių parametrų, kurie yra svarbiausi reitingavimui, bei informuoti apie galimą skirtingų sąlygų taikymą.

Ginčų sprendimas

Internetinio tarpininkavimo paslaugų teikėjai turi sukurti lengvai prieinamas nemokamas skundų nagrinėjimo sistemas. Išimtis padaryta mažiems internetinio tarpininkavimo paslaugų teikėjams, t y. įmonėms, kuriose dirba mažiau nei 50 asmenų ir kurių metinė apyvarta ar metinis balansas neviršija 10 milijonų eurų.

Kaip alternatyva teisminiam susitarimui, vartotojams turi būti pasiūlyta savanoriška neteisminė ginčų sprendimo (mediacijos būdu) galimybė.

Tai suteikia teisę paveiktai įmonei imtis tokių priemonių savo teisėms įgyvendinti:

• mediacija, siūloma internetinio tarpininkavimo paslaugų teikėjo;
• didelių internetinių tarpininkavimo paslaugų skundų nagrinėjimo sistema;
• civilinis ieškinys.

Šaltinis:
Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2019/1150 2019 m. birželio 20 d. dėl verslo klientams teikiamų internetinių tarpininkavimo paslaugų sąžiningumo ir skaidrumo didinimo

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai