ES mobilumo paketas: Lietuva kreipiasi į ESTT – kitos šalys gali prisijungti

Vadinamasis mobilumo paketas (išsami ES kelių transporto sektoriaus reforma) sulaukė didelio pasipriešinimo.

Mobilumo paketas įsigalios etapais nuo 2020 m. iki 2025 m. bei apims platų priemonių spektrą.

Pirmąjį ES mobilumo paketą sudaro:

 • reglamentas dėl patekimo į rinką, vežant krovinius keliais, ir galimybės verstis profesine vežimo kelių transportu veikla (Reglamentas (ES) 2020/1055);
 • reglamentas dėl maksimalaus vairuotojų darbo laiko ir minimalaus poilsio laiko bei vietos nustatymo tachografais (Reglamentas (ES) 2020/1054);
 • direktyva, kuria peržiūrimi vykdymo užtikrinimo reikalavimai bei nustatomos kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės (Direktyva (ES) 2020/1057).

Minėti teisės aktai iš esmės apima žemiau nurodytas priemones:

 • Vairuotojams nebebus leidžiama praleisti jų įprasto savaitinio poilsio sunkvežimio salone.
 • Kabotažas apribotas iki trijų kelionių. Po to transporto priemonė turi išvykti iš šalies mažiausiai keturioms dienoms. 
 • Vairuotojai turi teisę į nacionalinį minimalų atlyginimą už vidaus pervežimus.
 • Tranzito kelionėms ir kelionėms atgal iš savo šalies į kitą ES šalį, atliekant ne daugiau kaip dvi pakrovimo ir iškrovimo operacijas kelionės metu, ši minimalaus atlyginimo prievolė netaikoma.
 • Vairuotojai privalo grįžti į įmonės įsisteigimo šalį vėliausiai po trijų savaičių, o transporto priemonės – vėliausiai kas aštuonias savaites.

Ypač paskutinis punktas sulaukė daug kritikos. Užuot skatinant bendrą rinką, baiminamasi, kad Vakarų Europos konkurentams bus suteiktas pranašumas, nes vargu ar bus pelninga transporto įmonėms iš Rytų Europos aptarnauti Vakarų Europos rinkas, jei vairuotojai ir transporto priemonės turės grįžti į gimtąją šalį tokiais trumpais intervalais.

Lietuva šiuo metu planuoja dėl ES mobilumo paketo su skundu kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą (ESTT). Panašu, kad kitos šalys (pvz., Estija) taip pat norės prisijungti prie šio skundo.

Šaltinis:

 • 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1055, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (EB) Nr. 1071/2009, (EB) Nr. 1072/2009 ir (ES) Nr. 1024/2012, siekiant juos suderinti su pokyčiais kelių transporto sektoriuje
 • 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2020/1054, kuriuo iš dalies keičiami Reglamentas (EB) Nr. 561/2006, kiek tai susiję su būtiniausiais reikalavimais dėl maksimalios kasdienio bei kassavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų ir kasdienio bei kassavaitinio poilsio laikotarpių, ir Reglamentas (ES) Nr. 165/2014, kiek tai susiję su vietos nustatymu tachografais
 • 2020 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2020/1057, kuria nustatomos konkrečios su Direktyva 96/71/EB ir Direktyva 2014/67/ES susijusios kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės ir iš dalies keičiami Direktyva 2006/22/EB, kiek tai susiję su vykdymo užtikrinimo reikalavimais, ir Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai