Darbuotojų perkėlimo į Lietuvą reglamentavimo pokyčiai

Teisės aktų pakeitimais siekiama sudaryti palankesnes sąlygas užsienio įmonių darbuotojų perkėlimui į Lietuvą.

Lietuvos Respublikos Seime registruoti Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlomi Investicijų įstatymo, Užimtumo įstatymo ir Užsieniečių teisinės padėties įstatymų pakeitimų projektai, nustatantys specialias verslo ir investavimo sąlygas užsienio investuotojams, perkeliantiems verslą ir darbuotojus į Lietuvą. Pagal siūlomus įstatymų pakeitimus, sudarius investicijų sutartį su Vyriausybe, užsienio investuotojai turės teisę pasinaudoti supaprastinta tvarka dėl leidimų laikinai gyventi Lietuvoje:

– investuotojo ar investuotojo įmonių grupės darbuotojams;
– investuotojui arba investuotojo dalyviui, kuriam nuosavybės teise priklausys ne mažiau kaip 1/10 Lietuvoje įsteigtos įmonės įstatinio kapitalo ir investuotos lėšos į šią įmonę sudarys ne mažiau kaip 14 000 eurų;
– šių asmenų šeimos nariams.

Šios sąlygos bus taikomos investuotojams, kai įmonių grupės ar (ir) investuotojo metinės pajamos bent vienais finansiniais metais per pastaruosius trejus metus bus ne mažesnės kaip 2 500 000 eurų ir investuotojas įsipareigos Lietuvoje:

– investuoti ne mažesnę kaip 1,45 mln. eurų sumą;
– sukurti ne mažiau kaip 20 darbo vietų;
– darbuotojams mokėti ne mažesnį kaip 1,5 vidutinį darbo užmokestį pagal savivaldybę, kurioje būtų investuojama (šiuo metu vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje yra apie 1514 EUR).

Pagal investicijų sutartį perkeliami investuotojo darbuotojai Lietuvoje galės pradėti dirbti nuo prašymo išduoti leidimą laikinai gyventi Lietuvoje pateikimo dienos, o Lietuvos užimtumo tarnyba nevertins šio užsieniečio atitikties Lietuvos darbo rinkos poreikiams ir jis bus atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti.

Leidimas laikinai gyventi Lietuvoje bus išduodamas trejiems metams.

Šiomis lengvatomis galės pasinaudoti ne tik nauji investuotojai, bet ir į Lietuvą savo verslą jau perkėlusios įmonės, kurios turės teisę per 6 mėnesius nuo šių įstatymų pakeitimų įsigaliojimo dienos kreiptis į Vyriausybę dėl galiojančių investicijų sutarčių pakeitimo.

Planuojama kad šie teisės aktų pakeitimai įsigalios jau šių metų trečiąjį ketvirtį ir paskatins tiek Lietuvoje verslą jau vykdančių Baltarusijos įmonių, tiek šiuo metu investicinę aplinką dar tik vertinančių įmonių plėtrą Lietuvoje.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai