Bendrovių teisės pakeitimai: patogumo ir aiškumo link

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimai palengvina akcijų struktūros valdymą ir detaliau reguliuoja akcijų suteikimo tvarką.

Šių metų pradžioje įsigalios Akcinių bendrovių įstatymo atnaujinimai susiję su ankstesniais 2017 m. liepos 13 d. pakeitimais.

Viena iš šių metų naujovių, potencialiai leisiančių supaprastinti investicinių projektų teisinę struktūrą, yra galimybė keisti bendrovės akcijų skaičių ir vertę nekeičiant jos akcinio kapitalo. Ši priemonė leis ne tik supaprastinti investavimo struktūras, bet ir atvers kelius alternatyviam patogesniam verslo finansavimui. Manytina, kad pakeitimas tikrai susilauks daug dėmesio ir dažnas pritaikys jį praktikoje.

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimuose taip pat atsispindi ir naujojo Darbo kodekso tendencijos. Nuo šiol bus aiškiau, kokia tvarka galima suteikti darbuotojui akcijų, kokiais principais vadovautis ir kokios procedūros laikytis. Naujasis reguliavimas ne tik aiškiai įtvirtina akcijų suteikimo taisykles, bet ir numato, kad akcijos galės būti suteikiamos tiek pačios bendrovės, tiek ir jos dukterinių ar patronuojančių bendrovių darbuotojams (vadovybei).

Kartu pakeitimais įvedamos priemonės, kurios turėtų užkirsti kelią piktnaudžiavimui didžiųjų akcininkų teisėmis ir užtikrintų smulkiųjų akcininkų teisių apsaugą. Tai reiškia, kad dauguma sprendimų, galinčių sumažinti smulkiųjų akcininkų dalį bendrovėje (įskaitant akcijų suteikimo taisyklių tvirtinimą), nuo šiol galės būti priimami tik kvalifikuota balsų dauguma (t. y. bus reikalinga ne mažiau kaip 2/3 visų akcininkų balsų dauguma).

Dar viena naujovė yra skirta palengvinti bendrovių veiklos pradžią: naujai įsteigtos bendrovės iš dalies atleidžiamos nuo minimalaus kapitalo reikalavimo. Bendra taisyklė: bendrovės nuosavas kapitalas turi sudaryti bent 1/2 įstatinio kapitalo. Tokio santykio užtikrinimas, ypač naujai įsteigtose bendrovėse, dažnai sukelia sunkumų. Dabar ”jaunos” bendrovės, įsteigtos ne anksčiau kaip prieš 18 mėnesių, gales toliau tęsti veiklą 12 mėnesių po to, kai tapo žinoma apie minėto santykio neatitikimą. Siekiant pasinaudoti lengvata, praktiškai jokių papildomų veiksmų nereikės. Viena vertus, tai suteikia naujoms bendrovėms papildomos laisvės, kita vertus, gali reikšti, kad sprendžiant valdymo organų ir akcininkų atsakomybės klausimus bus labiau akcentuojamas iki šiol praktikoje nesureikšmintas kapitalo santykis.

Šaltinis: 2013 m. liepos 13 d. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas. Nr. VIII-1835.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai