Abortų įstatymas Lietuvoje – liberalūs įstatymai visuomet yra diskusijų tema

Nuo reklamos draudimo iki sąžinės išlygų – ES abortų įstatymai labai skiriasi tarpusavyje. Abortų neatliekantys medicinos specialistai taip pat turėtų būti susipažinę su taisyklėmis, kad galėtų teisėtai patarti pacientams, kuriems kyla atitinkamų problemų. Trijų dalių straipsnių serijoje apžvelgiame Lenkijos, Lietuvos ir Vokietijos pavyzdžius.

Lietuva turi palyginti liberalią teisę nutraukti nėštumą. Abortas pagal prašymą paprastai Lietuvoje yra teisėtas iki 12-osios nėštumo savaitės pabaigos. Pagal Lietuvos baudžiamąjį kodeksą baudžiama tik už abortą, jei jį

  • atlieka personalas, kuriam nėra leista atlikti šią procedūrą, ir (arba) esant prieštaravimams ar ne gydymo įstaigoje
  • atliekamas prieš moters valią

Nėštumą gali nutraukti tik gydytojai, turintys specialią licenciją.

Nuo 12-osios nėštumo savaitės abortas leidžiamas tik tuo atveju, jei kyla realus pavojus moters gyvybei ir sveikatai. Nėštumo nutraukimas atliekamas siurbimo arba grandymo metodu. Tačiau medikamentinis abortas Lietuvoje nėra leidžiamas.

Prieš išrašant siuntimą nutraukti nėštumą, moteriai (ir, pageidautina, jos sutuoktiniui) turi būti išaiškinta galima žala sveikatai dėl nutraukiamo nėštumo, taip pat fizinė ir moralinė žala abiem sutuoktiniams. Prieš nutraukdamos nėštumą moterys raštiškai  privalo patvirtinti savo sprendimą.

Abortas po 12-osios nėštumo savaitės gali būti atliekamas vienoje iš dviejų šalies centrinių perinatologinių klinikų.

Jei nėštumas nutraukiamas dėl medicininių priežasčių, išlaidas padengia Lietuvos sveikatos draudimas. Jei abortas atliekamas pagal prašymą, išlaidas turi padengti pacientas.

Gydytojai gali nurodyti (pvz., savo tinklalapyje), kokias su nėštumo nutraukimu susijusias paslaugas jie teikia, įskaitant jų įkainius.

Lietuvoje visuomet stengiamasi sugriežtinti abortų įstatymą. 2018 m., po 2013 m., Lietuvos Seimui antrą kartą buvo pateiktas įstatymo projektas, pagal kurį abortai taptų baudžiamuoju nusižengimu ir jiems būtų taikomos griežtesnės išlygos nei Lenkijoje. Pagal 2018 m. įstatymo projektą abortai būtų draudžiami, išskyrus retus atvejus:

  • jei nėštumas keltų pavojų nėščiosios gyvybei ar sveikatai, arba
  • būtų pagrįstas įtarimas, kad moteris pastojo po išžaginimo

Pagal projektą, abortas būtų leidžiamas tik aukščiau nurodytomis išlygomis, jei nuo nėštumo pradžios praėjo ne daugiau kaip 12 savaičių. Lietuvos Seimas projektą atmetė.

Šaltiniai: 
Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas
1994 m. sausio 28 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nutarimas Nr. 50 „Dėl nėštumo nutraukimo operacijos atlikimo tvarkos“

 

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai