Lietuva: bnt attorneys in CEE ir INSOL Europe

bnt partneris ir advokatas (Rechtsanwalt) Frank Heemann, švęsdamas 10 metų jubiliejų  organizacijoje „INSOL Europe“ dalinasi savo atsiliepimais.


Tarptautinės advokatų kontoros bnt attorneys in CEE partneris, Vokietijos advokatas (Rechtsanwalt) Frank Heemann šiemet švenčia jau 10-metį Europos nemokumo ir restruktūrizavimo profesionalų organizacijoje „INSOL Europe“.

Prisijungęs prie organizacijos 2009 m. kaip individualus narys, Frank Heemann aktyviai įsitraukė į „INSOL Europe“ veiklą ir šiuo metu joje užima net keletą pareigų: yra kas ketvirtį leidžiamo žurnalo „Eurofenix“ vyriausiasis redaktorius, vienas iš naujai įsteigto „Insoltech & Digital Assets“ sparno pirmininkų bei „Insol Europe“ valstybių koordinatorius Lietuvai. Nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Frank Heemann taip pat yra „INSOL Europe“ Tarybos (organizacijos valdymo organas) narys.

Advokato Frank Heemann atsiliepimus ir įspūdžius apie narystę organizacijoje „INSOL Europe“ galite rasti adresu: https://www.linkedin.com/posts/insol-europe_insol-testimonials-ymg-activity-6593448255026278400-ctPn/

„INSOL Europe“ yra daugiau kaip 1 200 narių vienijanti bei lyderiaujanti Europos profesionalų (teisininkų, nemokumo administratorių, teisėjų, kredito draudikų, bankininkų, finansininkų ir t. t.) organizacija, kurios ekspertai specializuojasi nemokumo, verslo pertvarkymo bei išsaugojimo srityse. Asociacijos misija yra užimti ir išlaikyti lyderiaujančią poziciją verslo išsaugojimo, atkūrimo bei nemokumo klausimais Europoje.

Būdamas aktyvus ir matomas bankroto ir restruktūrizavimo teisės praktikas, advokatas Frank Heemann kartu su bnt biuro Bulgarijoje partnere Stela Ivanova yra bnt attorneys in CEE tarptautinės bankroto ir įmonių restruktūrizavimo praktikos grupės vadovais. Bankroto ir restruktūrizavimo praktikos grupės ekspertai konsultuoja kreditorius, skolininkus, nemokumo administratorius ir kitas suinteresuotas šalis visais bankroto ir restruktūrizavimo klausimais, įskaitant šiuos: kreditorių teisių apsauga artėjant skolininko bankrotui, prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės bankroto bylos iškėlimo atveju, kreditorių teisių atstovavimas bankroto procedūros metu, skolų restruktūrizavimas artėjant skolininko nemokumui, įmonės valdymo organų ir akcininkų teisiniai įsipareigojimai krizės metu, kapitalo išsaugojimo principai, privalomos mokesčių ir socialinės apsaugos teisės nuostatos, su darbuotojais susiję klausimai, kolektyviniai atleidimai, susijusių įmonių atsakomybė, reikalavimai, taikomi grėsmę keliančiam akcininkų kišimuisi į įmonės veiklą ir faktiniam įmonės valdymui bei sunkumus patiriančių įmonių sujungimas ir įsigijimas.

 

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai