Trečiųjų šalių piliečių komandiravimas iš Lietuvos į Vokietiją

Laikinai teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje galima su vadinamąja „Vander-Elst” viza.

Kadangi kai kuriuose sektoriuose Lietuvoje trūksta kvalifikuotų darbuotojų, Lietuvos įmonės noriai naudojasi darbuotojų iš trečiųjų šalių (ne EEE/ELPA piliečių) paslaugomis. Tokios įmonės kartais kreipiasi į mus su klausimu, kaip ir kokiomis sąlygomis šios įmonės gali siųsti darbuotojus, pavyzdžiui, į Vokietiją, kad jų darbuotojai ten trumpą laiką galėtų teikti paslaugas. Šis klausimas kyla dėl to, kad darbuotojų leidimai gyventi Lietuvoje nebūtinai galioja ir Vokietijoje.

Šiam dalykui yra specialus instrumentas – vadinamoji „Vander-Elst“ viza. Vizos pavadinimas kilęs nuo 1994 m. ETT sprendimo Raymond Vander Elst byloje.

„Vander Elst“ viza yra tam tikros rūšies viza arba leidimas dirbti, skirtas trečiųjų šalių piliečiams, įdarbintiems įmonėje valstybėje narėje (ES/EEE/ELPA) ir joje dirbantiems. Pagal šią vizą jie gali dirbti toje įmonėje ir kitoje valstybėje narėje, jei atitinka tam tikrus reikalavimus.

Darbuotojams, kurie yra ES piliečiai (Lietuvos ar kitos EEE šalies piliečiai), žinoma, nereikia nei leidimo gyventi, nei leidimo dirbti, kad galėtų laikinai dirbti Vokietijoje komandiruotės metu.

Jei trečiosios šalies pilietis iš Lietuvos komandiruojamas į Vokietiją įmonės viduje, pavyzdžiui, į filialą ar dukterinę įmonę, kur jis laikinai teiks paslaugas, jam paprastai taip pat nereikia papildomos vizos.

Darbuotojai iš trečiųjų šalių taip pat gali būti komandiruojami iš Lietuvos į Vokietiją be papildomos vizos, jei
– jie turi leidimą nuolat gyventi Lietuvoje (ilgiau nei 5 metus) ir
– laikina veikla Vokietijoje trunka ne ilgiau kaip 3 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį.

Tačiau, jei komandiruotė į Vokietiją trunka ilgiau nei 3 mėnesius per 12 mėnesių laikotarpį arba jei darbuotojas turi tik leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (iki 5 metų), dėl „Vander Elst“ vizos reikia kreiptis į Vokietijos ambasadą Vilniuje. Tam nebūtinai reikalingas ankstesnis įdarbinimas Lietuvoje.

„Vander Elst“ vizos dažnai neišduodamos laikinam darbui, tačiau toks komandiravimas vis tiek būtų neleistinas, nes Lietuvos įstatymai draudžia trečiųjų šalių piliečius įdarbinti laikinais darbuotojais.

Todėl „Vander-Elst“ viza netinka nuolatiniam trečiųjų šalių piliečių įdarbinimui Vokietijoje aplinkiniais keliais (pagal tariamai imigracijai palankesnį Lietuvos migracijos įstatymą), tačiau ji yra veiksminga priemonė Lietuvos įmonėms, kurios dažnai vykdo tarpvalstybines užduotis Vokietijoje ir šiuo tikslu yra priklausomos nuo kvalifikuotų darbuotojų iš trečiųjų šalių.

Šaltiniai:

Potvarkis dėl užsieniečių įdarbinimo Vokietijos Federacinėje Respublikoje
Įstatymas dėl užsieniečių gyvenimo, įdarbinimo ir integracijos Vokietijos Federacinės Respublikos federalinėje teritorijoje
Vokietijos Federacinės Respublikos potvarkis dėl apsigyvenimo

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai