Naujas vartotojų apsaugos standartas jau čia pat

Netrukus įsigalios teisės aktai, įgyvendinant „Omnibus direktyvą“. Kokie nauji reikalavimai taikomi verslininkams?

Siekiant didinti vartotojų teisių apsaugos veiksmingumą, ES priimta vadinamoji Omnibus direktyva (direktyva (ES) Nr. 2019/2161). Direktyvos tikslas – vartotojų teisių apsaugos taisyklių modernizavimas ir geresnė vartotojų teisinė apsauga. Su Direktyva susiję nacionalinių teisės aktų pakeitimai Lietuvoje įsigalios 2022-05-28 ir taps privalomi verslininkams.

Tai reiškia, kad iki minėtos dienos būtina pasidaryti „namų darbus“ ir įsitikinti, jog veikla atitinka naują reglamentavimą.

Pateikiame esminius apibendrintus pakeitimus:

 • Kaip skelbti nuolaidas prekėms?
  Skelbiant nuolaidą bus keliamas reikalavimas nurodyti mažiausią prekės kainą, kuri galiojo per paskutinį 30 dienų laikotarpį. Tokiu būdu užkertamas kelias vartotojų klaidinimui ir manipuliacijoms kainomis. Pavyzdžiui: Šiuo metu prekė kainuoja 150 Eur, o verslininkas planuoja taikyti nuolaidą ir pardavinėti prekę už 100 Eur. Tačiau šios prekės žemiausia kaina per paskutinį 30 dienų buvo 120 Eur. Tokiu atveju skelbiant nuolaidą bus privaloma nurodyti, kad nuolaida taikoma ne nuo 150 Eur, o nuo 120 Eur kainos.
 • Kaip elgtis laipsniško kainos mažinimo atveju?
  Kai prekės kaina mažina palaipsniui, kaip ankstesnę prekės kainą bus galima nurodyti jos pradinę kainą (kainą iki pirminio sumažinimo). Pavyzdžiui, pradinė prekės kaina buvo 50 Eur, ir ji nuosekliai, periodiškai mažinama (tarkime po 5 Eur kas savaitę). Tokiu atveju skelbiant prekės kainą po 3 savaičių bus galima nurodyti, kad dabartinė prekės kaina yra 35 Eur, o pradinė prekės kaina buvo kaina buvo 50 Eur.
 • Kainų personalizavimas.
  Jeigu pardavėjas naudoja specialius algoritmus, siekdamas pateikti pasiūlymus specifiniam pirkėjui (ar pirkėjų grupei), kartu su kiekvienu tokiu pasiūlymu pardavėjas turės informuoti vartotoją, kad siūloma kaina buvo parinkta naudojant atitinkamą algoritmą, atsižvelgiant į individualų pirkėją. Pavyzdžiui, jeigu prekės kaina vartotojui parinkta atsižvelgiant į jo susidomėjimą konkrečiomis prekėmis, tokia informacija turės būti atskleista vartotojui.
 • „Tokios pat, bet skirtingos prekės“.
  Verslininkams atsiranda draudimas prekiauti produktais, kurie vartotojui pateikiami kaip tapatūs, nors jų sudėtis skiriasi. Šis reguliavimas nukreiptas į praktiką, kuomet skirtingose valstybėse narėse skirtingų savybių produktai pardavinėjami kaip identiški (pavyzdžiui vartotojas iš pažiūros tokį pat produktą gali įsigyti tiek Vokietijoje, tiek ir Lietuvoje, tačiau šių produktų sudėtis minėtose šalyse skiriasi).
 • Atsiliepimai apie produktus – tik iš realių vartotojų.
  Įgyvendinus direktyvą pardavėjai privalės užtikrinti, kad atsiliepimai apie prekes būtų paliekami vartotojų, kurie iš tikrųjų įsigijo produktą. Viena iš priemonių tokio reikalavimo įgyvendinimui – užtikrinimas, kad atsiliepimus galėtų skelbti tik patvirtinti pirkėjai.Be to, pardavėjai turės užtikrinti, kad vartotojams būtų pateikiama neiškraipyta ir skaidri informacija: bus draudžiama publikuoti netikrus, trinti neigiamus atsiliepimus. Atsiranda pareiga atskleisti informaciją apie tai, kad atsiliepimas apie produktą buvo apmokėtas ir pan.
 • Kokios naujų reikalavimų nesilaikymo pasekmės?
  Kartu su Direktyva padidintos baudos verslininkams už vartotojų teisių pažeidimus. Maksimalūs baudų dydžiai gali siekti bent 4% pardavėjo metinės apyvartos. Nesant informacijos apie pardavėjo metinę apyvartą, baudos dydis gali sudaryti bent 2 mln. Eur. Padidintomis baudomis siekiama užtikrinti, kad į reikalavimus bus žiūrima atsakingai.Naujas reguliavimas skirtas didinti skaidrumą prekyboje, informacijos prieinamumą bei aiškumą vartotojui. Norėdami atitikti naują reguliavimą, kuris įsigalios jau visai netrukus, verslininkai turi adaptuotis ir imtis atitinkamų veiksmų bei priemonių.

Ar norite žinoti, kaip Direktyva bus įgyvendinta Lietuvoje?

Sekite mūsų naujienlaiškius, kuriuose apžvelgsime direktyvos įgyvendinimą nacionalinėje teisėje.

Susisiekite su mumis. Mes mielai atsakysime į visus tolesnius Jums kilusius klausimus.

Šaltinis: EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2019/2161

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai