Lietuva: vaistų pardavimas internetinėje vaistinėje

Formalūs reikalavimai internetinės vaistinės veiklai Lietuvoje

Skirtingai nei kai kuriose kitose valstybėse, Lietuvoje nėra reikalavimo vaistinių savininkams turėti farmacijos specialisto profesinę kvalifikaciją, taip pat nėra draudžiama vienam savininkui nuosavybės teise valdyti daugiau negu vieną vaistinę ir vaistines nuosavybės teise valdyti juridiniams asmenims. Tokie patys reikalavimai taikomi ir internetinėms vaistinėms.

Lietuvoje registruotas juridinis asmuo, jo filialas ar Lietuvoje registruoto užsienio juridinio asmens filialas gali vykdyti internetinės vaistinės veiklą, jei atitinka šiuos reikalavimus:

1. turi vaistinės licenciją;
2. su farmacinės veiklos vadovu yra sudaręs darbo sutartį;
3. yra įdarbinęs pakankamą farmacinę kvalifikaciją turinčius darbuotojus;
4. turi tinkamas patalpas ir įrangą;
5. laikosi „Gairių dėl žmonėms skirtų vaistų geros platinimo praktikos“.

Apie planuojamą prekybą internetinėje vaistinėje ir konkrečias joje dalyvaujančias vaistines Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai turi būti pranešta ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų. Tai turi būti padaryta pateikiant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos pranešimą.

 

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai