Lietuva: Leidimų biomedicininiams tyrimams gavimo procesas

3 dalis: Leidimo teisiniai klausimai

Jei leidimo bioetikos komitetas neišdavė

Bioetikos komitetui atsisakius išduoti leidimą ar jį panaikinus, tyrimo užsakovas ir(ar) pagrindinis tyrėjas turi teisę tokį sprendimą apskųsti Lietuvos bioetikos komitetui (LBEK), tačiau skundimui nustatytas tik 15 kalendorinių dienų terminas nuo sprendimo gavimo dienos, o šio sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka galima skųsti teismui.

Jei tyrimą buvo planuojama vykdyti visoje Lietuvos teritorijoje ir sprendimą neišduoti leidimo priėmė LBEK, jis būti skundžiamas teismui per 30 kalendorinių dienų.

Leidimą jau turite, bet iškilo poreikis tyrimą modifikuoti

Jei planuojate atlikti bet kokius tyrimo pakeitimus, būtina pateikti leidimą išdavusiam bioetikos komitetui atitinkamai įformintus dokumentų pakeitimus ir gauti jo pritarimą, kurį bioetikos komitetas, įvertinęs dokumentus,  pateiks savo rašte arba nurodys motyvus, kad atsisako pakeitimams pritarti.

Leidimas atlikti biomedicininį tyrimą galioja iki tyrimo paraiškoje nurodytos tyrimo pabaigos datos, tačiau neretai iškyla poreikis tyrimo terminą pratęsti. Tokiu atveju turi būti pateikiama atnaujinta tyrimo centro paraiška, pasirašyta tyrimo centro vadovo ir pateikta tarpinė tyrimo ataskaitos santrauka.

Leidimo galiojimo panaikinimas

Nustačius biomedicininės etikos reikalavimų pažeidimus, bioetikos komitetas gali priimti sprendimą išduotą leidimą panaikinti, o tai suponuoja reikalavimą tyrimą nedelsiant nutraukti ir akivaizdžiai sukelia neigiamas pasekmes (finansines, reputacines ir kt. )  tyrimo užsakovui.

Pabaigus tyrimą

Pasibaigus tyrimo vykdymo terminui užsakovas ar pagrindinis tyrėjas  turi pareigą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų raštu pranešti leidimą išdavusiam bioetikos komitetui apie tyrimo pabaigą ir pateikti nustatytos formos tyrimo vykdymo ataskaitos santrauką, kurios pateikimo terminas   90 kalendorinių dienų.

Išvados

Apibendrinant galima teigti, kad leidimo tyrimui išdavimo proceso sklandumas ir  trukmė didele dalimi priklauso nuo pateikiamų dokumentų užpildymo kokybės, teisinių reikalavimų ir terminų išmanymo, o klaidos pailgina leidimo išdavimo, atitinkamai ir tyrimo vykdymo trukmę ir  kartais lemia kad leidimas visai nebus išduotas.

Todėl visais iškylančiais klausimais leidimų išdavimo procese  patartina pasikonsultuoti su teisininkais.

Jei    turite konkrečių klausimų dėl dokumentų pildymo tyrimo leidimui gauti ar negavote leidimo ir norite sprendimą skųsti, susisiekite ir  mes suteiksime Jums individualią konsultaciją. Mielai laukiame Jūsų užklausų.

Prenumeruoti naujienlaiškį

By pressing 'Subscribe' you consent to our duomenų tvarkymo terminai